Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Zielone - idziemy, czerwone - stoimy. Mistrzowskie nawyki ratują życie

Typ projektu:

SPOŁECZNY - do 200 000 zł brutto

Dokładny adres:

Jelenia Góra

Nr działki:

Jelenia Góra - szkoły podstawowe, np. 68/1

Skrócony opis projektu:

Projekt przewiduje przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie wyrabiania bezpiecznych nawyków na drodze wśród dzieci klas I-II w szkołach podstawowych miasta Jelenia Góra. W trakcie zajęć praktycznych dzieci będą się uczyć podstawowych zasad panujących na drogach. Zajęciom będzie towarzyszyło miasteczko drogowe oraz ciekawe konkursy z nagrodami, utrwalające dobre nawyki na drodze. Ambasadorem programu będzie Maciej Maciejewski - Mistrz Polski w rajdach samochodowych, obecnie związany z Muzeum Motoryzacji w Jeleniej Górze, jako autorytet związany z motoryzacją, z którym spotkania będą inspiracją dla dzieci do zwiększenia motywacji do naśladowania prawidłowych wzorców. W ramach realizacji projektu odwiedzimy szkoły podstawowe, w których przeszkolimy 250 uczniów klas I-II. Dzieci zaopatrzymy również w kamizelki z nadrukowanym autografem mistrza oraz elementy odblaskowe, dzięki czemu staną się bardziej widoczne na drodze.

Pełny opis projektu:

Edukacja związana z wypracowaniem dobrych nawyków na drodze zwiększa szanse dzieci na bezpieczną drogę do i ze szkoły. Według raportu KGP w 2023 roku aż 448 dzieci w wieku 7-14 lat było ofiarami wypadków drogowych jako piesi - to tyle ile wynosi średnio liczba uczniów w szkole podstawowej w niewielkim mieście. A jeszcze 10 lat temu liczba ta była dwa razy większa - jej zmniejszenie jest efektem skutecznych programów edukacyjnych, dlatego ich prowadzenie jest niezbędne. "Zielone - idziemy, czerwone - stoimy" to dynamiczny i interaktywny program edukacyjny zaprojektowany specjalnie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, aby nauczyć je podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze. Poprzez zabawne i interaktywne metody dzieci uczą się rozpoznawać sytuacje na drodze, które mogą być niebezpieczne. Program kładzie nacisk na zasady ruchu drogowego, takie jak zatrzymywanie się na czerwonym świetle i przechodzenie na zielonym. Dzieci uczą się praktycznych umiejętności, takich jak patrzenie w lewo i prawo przed przejściem przez ulicę oraz rozpoznawanie znaków drogowych, a także jak radzić sobie z emocjami, gdy czują się zagrożone lub niepewne na drodze. Przewiduje się przeprowadzenie 10 spotkań po 1,5 h dla grup 20-25 osobowych (550 uczniów) w szkołach podstawowych z miasta Jelenia Góra. W każdych zajęciach przewidujemy: - zabawy interaktywne - poprzez gry, zadania i symulacje, dzieci uczą się w sposób przyjazny i atrakcyjny; ćwiczenia praktyczne podstawowe zasady ruchu drogowego dzieci będą ćwiczyć w miasteczku drogowym; spotkanie z autorytetem jako motywacja do naśladowania dobrych wzorców. 
Na koniec zajęć dzieci wypełnią test potwierdzający zdobytą wiedzę. Po ukończeniu programu, dzieci powinny być bardziej świadome zagrożeń na drodze oraz bardziej pewne siebie w podejmowaniu bezpiecznych decyzji. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo dzieci oraz zwiększy świadomość i wiedzę uczniów w zakresie poruszania się po drogach.

Zestawienie kosztów:

1.Przygotowanie autorskiego scenariusza zajęć wraz z treścią materiałów edukacyjnych oraz testem2 500.00 zł
2.Wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących zajęcia20 000.00 zł
3.Honorarium dla autorytetu3 000.00 zł
4.Transport miasteczka drogowego1 800.00 zł
5.Zakup gadżetów odblaskowych (kamizelki, odblaski) dla uczestników4 000.00 zł
6.Przygotowanie i zakup materiałów edukacyjnych6 000.00 zł
7.Zakup nagród w konkursach1 000.00 zł
8.Prowadzenie strony internetowej i profilu na FB2 600.00 zł
9.Elementy miasteczka drogowego12 900.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 53 800.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: