Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

DO ZAKOŃCZENIA SKŁADANIA PROJEKTÓW POZOSTAŁO

Składanie wniosków za pośrednictwem platformy elektronicznej 
będzie możliwe do 10.06.2024 r. do godziny 10:00

Zaloguj się w profilu Wnioskodawcy

Szanowni Mieszkańcy

Przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025 jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Jeleniej Górze w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej na rok 2025;
  • realizacja projektów wybranych w JBO 2025 odbywa się  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy  prawo zamówień publicznych ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy  o finansach publicznych.

Na realizację zadań w ramach JBO 2025 przeznaczono kwotę 3 620 000 zł, z tego:

  • 2 000 000 zł na projekty inwestycyjne,
  • 720 000 zł na projekty oświatowe,
  • 400 000 zł na projekty społeczne,
  • 500 000 zł na projekty zielone

Zatem zgłoś swoją propozycję projektu do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 (JBO 2025) i zmieniaj nasze miasto!
Termin zgłaszania projektów upływa 10 czerwca 2024 r.
Mieszkańcy decydują !
Zapraszamy

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak