Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2024

DO ZAKOŃCZENIA SKŁADANIA PROJEKTÓW POZOSTAŁO

Zaloguj się w profilu Wnioskodawcy

Szanowni Mieszkańcy

Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Jeleniej Górze w perspektywie kolejnego roku budżetowego. To wydzielona część budżetu Miasta Jelenia Góra oddana w ręce mieszkańców.

Oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod głosowanie;
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej na rok 2024;
  • realizacja projektów wybranych w JBO 2024  odbywa się  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy  prawo zamówień publicznych, ustawy o  działalności pożytku publicznego
    i  o wolontariacie oraz ustawy  o finansach publicznych.

Formuła Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 została zmieniona w stosunku do lat ubiegłych. Przede wszystkim zniesiono ograniczenie wiekowe mieszkańców, którzy mogą wziąć udział w JBO 2024, zmieniono również zapisy dotyczące definicji mieszkańców uprawnionych do zgłaszania propozycji projektów.

Ponadto, wprowadzono wymagania dotyczące ogólnodostępności projektu, definiowanej jako obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu do efektów realizacji projektu z budżetu obywatelskiego wszystkim mieszkańcom miasta Jelenia Góra.

Zaznaczyć jednak należy, że adresowanie działań w szczególności do konkretnych, licznych grup mieszkańców - np. dzieci, seniorów - nie powoduje naruszenia zasady ogólnodostępności. Kolejne zmiany to włączenie wnioskodawców w proces realizacji zgłoszonych przez nich projektów, wprowadzenie ewaluacji budżetu obywatelskiego oraz ograniczenie puli środków na projekty oświatowe.  Zatem zgłoś swoją propozycję projektu do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 (JBO 2024) i zmieniaj nasze miasto!

Mieszkańcy decydują !
Zapraszamy !!!

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak

Raport podsumowujący

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz projektu Regulaminu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Raport_konsultacje_JBO.pdf317.28 KBpobierz plik