Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Rozstrzygnięcie
Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

Szanowni Państwo, 
zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów przyjętych do realizacji w ramach JBO  na rok 2023.
Zgodnie z zapisami Regulaminu JBO na rok 2023, z uwagi na wyczerpanie kwot  przeznaczonych na realizację poszczególnych kategorii projektów, 3 projekty  przyjęto do realizacji w ograniczonym  zakresie rzeczowym,  dostosowanym  do wysokości dostępnych środków :

  • Projekt twardy nr 13 pn. „Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0”
  • Projekt miękki nr 27 pn. „JG vol. 2”
  • Projekt zielony nr 31 pn. „Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2”.
PROJEKTY TWARDE
Do realizacji przechodzi 5 zadań.
Łączna wartość zwycięskich zadań w ramach projektów twardych: 2 250 000,00  zł
Nr wniosku Tytuł projektu Wnioskowana wartość projektu Wartość projektu zatwierdzona do realizacji

Suma
głosów

9 W trosce o małe brzuszki – zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastroskopowych dzieci. 400 000,00 400 000,00 879
11 Sportowa dziesiątka 499 200,00 499 200,00 727
5 Śmiej się i ruszaj - plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze- Cieplicach 500 000,00 500 000,00 646
25 POPRAWA BAZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 500 000,00 500 000,00 642
13  Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0
(zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie)
460 000,00 350 800,00 606
PROJEKTY MIĘKKIE
Do realizacji przechodzą 3  zadania.
Łączna wartość zwycięskich zadań w ramach projektów miękkich:  300 000,00  zł
Nr wniosku Tytuł projektu Wnioskowana wartość projektu Wartość projektu zatwierdzona do realizacji Suma głosów
4 Znajdź się w lesie - Wzgórze Gapy, Park Norweski 34 000,00 34 000,00 2 028
30 SENIORZY RAZEM 2023 150 000,00 150 000,00 983
27 Rodzinka.JG vol. 2
(zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie)
150 000,00 116 000,00 812
PROJEKTY ZIELONE
Do realizacji przechodzą 2  zadania.
Łączna wartość zwycięskich zadań w ramach projektów zielonych:  250 000,00  zł
Nr wniosku Tytuł projektu Wnioskowana wartość projektu Wartość projektu zatwierdzona do realizacji Suma głosów
18 Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry 220 000,00 220 000,00 2 683
31 Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2 (zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie) 250 000,00 30 000,00 2 590

Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za złożone propozycje, głosującym - za wszystkie oddane głosy.  

Informacja o liczbie oddanych głosów
na poszczególne propozycje projektów

Szanowni Państwo, 
w dniu wczorajszym (12 października 2022) o godzinie 14:00 zakończyło się głosowanie na projekty złożone w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. 

W głosowaniu wzięło udział  7 158 mieszkańców naszego miasta, w tym 4 228 kobiet oraz 2 930 mężczyzn. 

7 133 głosy oddano poprzez platformę elektroniczną, natomiast 25 osób zagłosowało osobiście, w punktach do głosowania utworzonych w Urzędzie Miasta.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją dotyczącą liczby głosów oddanych na poszczególne propozycje projektów.

Wykaz projektów przyjętych do realizacji zostanie ogłoszony w terminie do dnia 24 października br.

Lp. Głosów Typ Kwota Id Tytuł
Projekty TWARDE
1 879 TWARDY 400 000 9 W trosce o małe brzuszki – zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastroskopowych dzieci.
2 727 TWARDY 499 200 11 Sportowa dziesiątka
3 646 TWARDY 500 000 5 Śmiej się i ruszaj - plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze- Cieplicach
4 642 TWARDY 500 000 25 POPRAWA BAZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15
5 606 TWARDY 460 000 13 Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0
6 527 TWARDY 500 000 34 Aktywna Jedenastka - Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 11
7 501 TWARDY 500 000 1 Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze
8 471 TWARDY 500 000 33 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska
9 427 TWARDY 494 000 36 „Sportowa i rodzinna Jelenia Góra” - modernizacja oraz doposażenie infrastruktury 4 jeleniogórskich boisk piłkarskich jako miejsc rodzinnej rekreacji
10 302 TWARDY 419 000 29 Przystanek Zabobrze - miejsce rekreacyjno-sportowe dla seniorów
11 253 TWARDY 491 074 7 Remont miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze
12 166 TWARDY 317 000 10 Modułowe boiska do streetballa
13 166 TWARDY 300 750 38 BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE
14 152 TWARDY 400 000 17 "Spokojna przestrzeń rodzinna" - plac zabaw, siłownia i skwerek u zbiegu ulic Francuskiej, Dworcowej i Cmentarnej
15 138 TWARDY 69 300 26 Psi Park nad Bobrem
16 133 TWARDY 98 400 23 Karkonoska Integracja - montaż platformy dla niepełnosprawnych na trybunie stadionu miejskiego w Jeleniej Górze
17 106 TWARDY 186 664 12 Remont chodnika i przyległych miejsc postojowych na trasie drogi do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze wzdłuż ul. Wyspiańskiego do ogrodzenia szkoły w granicach działek miejskich
18 104 TWARDY 20 160 35 Kręgowy piec elektryczny
19 79 TWARDY 492 661 6 Budowa ogólnodostępnego parkingu "Parkuj i jedź" na działce gruntu nr 1/2, obręb Cieplice IV, na Osiedlu "ORLE".
20 51 TWARDY 52 000 2 Chodnik między ulicą Cieplicką a ulicą Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Jeleniej Górze - Sobieszowie
21 39 TWARDY 36 442 8 Przenośna scena
Projekty MIĘKKIE
22 2 028 MIĘKKI 34 000 4 Znajdź się w lesie - Wzgórze Gapy, Park Norweski
23 983 MIĘKKI 150 000 30 SENIORZY RAZEM 2023
24 812 MIĘKKI 150 000 27 Rodzinka.JG vol. 2
25 784 MIĘKKI 30 260 20 VIII MEMORIAŁ IM. MARIUSZA WARZYBOKA NA SANKOROLKACH
26 750 MIĘKKI 150 000 32 Organizacja zawodów dla najtwardszych strażaków pn. Jeleniogórskie Toughest Firefighter - JTF 2023
27 269 MIĘKKI 10 000 16 LETNIA AKADEMIA GOLFA
Projekty ZIELONE
28 2 683 ZIELONY 220 000 18 Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry
29 2 590 ZIELONY 250 000 31 Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2
Podsumowanie
razem: 18 014 suma: 8 230 909    

ZOBACZ WYKAZ PROPOZYCJI PROJEKTÓW,
KTÓRE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE

ZOBACZ WYKAZ PROPOZYCJI PROJEKTÓW,
KTÓRE NIE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW PO OCENIE FORMALNEJ

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW WYSŁANYCH DO URZĘDU

Szanowni Mieszkańcy

Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023 jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Jeleniej Górze w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Oznacza to, iż:

  • mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej na rok 2023.
  • realizacja projektów  wybranych w JBO 2023 odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy  prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz.1129 z późń. zm.), ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.), ustawy  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.).

Tym razem na realizację zadań w ramach JBO2023 przeznaczona została kwota 2 800 000 zł.
Zatem zgłoś swoją propozycję projektu  i zmieniaj nasze miasto!

Mieszkańcy decydują !

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak