WYNIKI GŁOSOWANIA

WYNIKI GŁOSOWANIA W RAMACH
JELENIOGÓRSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017
NUMER ZADANIA LICZBA GŁOSÓW NAZWA
ZADANIA
WARTOŚĆ ZADANIA
REJON NR 1
1.02 1 092 BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
(zadanie przeznaczone do realizacji)
159 909
1.03 683 ROWEROWA JELENIA GÓRA 50 880
1.01 599 REMONT ULICY WIŁKOMIRSKIEGO I PARKINGÓW WZDŁUŻ BUDYNKÓW PRZY WIŁKOMIRSKIEGO 1,3 ORAZ KIEPURY 10,12 W JELENIEJ GÓRZE 200 000
1.04 243 BULODROM ZABOBRZE - BUDOWA CZTEROPOLOWEGO BOISKA DO GRY W BULE 55 000
1.05 138 DOPOSAŻENIE PSIEGO PARKU ZABOBRZE: MONTAŻ OŚWIETLENIA 60 150
REJON NR 2
2.02 639 SPORTOWA JELENIA GÓRA
(zadanie przeznaczone do realizacji)
182 950
2.04 436 UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ (DZIAŁKA 102) NA ODCINKU OD UL. WIEJSKIEJ, POMIĘDZY GARAŻAMI I BUDYNKAMI PADEREWSKIEGO 12, 14, 16, 18 200 000
2.11 396 ZIELONE ŚWIATŁO DLA SEKUNDNIKÓW 177 050
2.09 310 WIELOFUNKCYJNY PLAC SPORTOWY I MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO PRZY SP11 W JELENIEJ GORZE 200 000
2.06 261 TU MIESZKAM I TU ODPOCZYWAM - ETAP II 200 000
2.01 251 REMONT I MODERNIZACJA SZATNI, TOALET I NATRYSKÓW NA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY PODSTAWOWEJ NR 11 W JELENIEJ GÓRZE 200 000
2.10 207 BUDOWA TRAS ROWEROWYCH - 1 MAJA ORAZ WINCENTEGO POLA 195 000
2.03 138 WYMIANA PLATFORM STARTOWYCH I MONTAŻ PRZENOŚNEGO SYSTEMU POMIARU CZASU NA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JELENIEJ GÓRZE 200 000
2.08 127 PRAWOSKRĘT OGIŃSKIEGO-RÓŻYCKIEGO 100 000
2.05 66 ZRÓBMY SOBIE SCHODY 172 000
2.07 34 ROZBUDOWA PLACU ZABAW 71 200
REJON NR 3
3.01 419 JELENIOGÓRSKIE BŁONIE
(zadanie przeznaczone do realizacji)
173 600
3.03 305 ROZBUDOWA PLACU ZABAW I MODERNIZACJA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ NA SKRZYŻOWANIU UL. NOWEJ Z UL. CZARNOLESKĄ 160 700
3.02 182 BUDOWA PIESZO-ROWEROWEJ ŚCIEŻKI PARKOWEJ W CENTRUM OSIEDLA CZARNE 190 000
3.04 104 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 32 603
REJON NR 4
4.07 307 CAŁOROCZNE TRASY NARCIARSTWA BIEGOWEGO POD CHOJNIKIEM
(zadanie przeznaczone do realizacji)
199 821
4.03 137 OŚWIETLENIE DROGI OD SKRZYŻOWANIA ROMERA-CIEPLICKA W KIERUNKU TETMAJERA I BEMA 120 000
4.02 131 PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA UL. BRONKA CZECHA DO TRANSGRANICZNEGO CENTRUM SPORTU 140 000
4.05 131 PLAC ZABAW W PARKU NORWESKIM- NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE 200 000
4.09 117 REMONT UL. WOLNOŚCI WZDŁUŻ BUDYNKÓW OD UL. WOLNOŚCI NR 307 DO UL. DWUDZIESTOLECIA NR 3 190 000
4.01 111 STREFA KULTURY – REMONT PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH 155 000
4.08 93 JESTEŚMY SOBIE BLISCY-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI CIEPLIC PRZY UL. ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO 21 986
4.06 48 CHODNIK PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO I UL. ZIELONEJ 89 796
4.04 46 INTEGRACYJNE CENTRUM REKREACJI RUCHOWO - UMYSŁOWEJ W SOBIESZOWIE 200 000

 

GŁOSOWANIE NA ZADANIA ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

do 17.03.2017r.

Ogłoszenie listy zadań przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2017.

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Z przykrością informujemy, że z uwagi na otrzymane od Mieszkańców miasta zgłoszenia dot. wykorzystania  bez ich zgody nr PESEL celem oddania głosu, głosowanie na zadania w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, zostało unieważnione.

Kolejne głosowanie odbędzie się w terminie 6.03.2017 r. (od godz. 00.00) do 12.03.2017 r. (do godz. 24.00).

Głosowanie nadal odbywać się będzie za pośrednictwem platformy elektronicznej, ale głosujący będą inaczej weryfikowani przez system.
Weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona będzie poprzez system elektroniczny już nie tylko w oparciu o imię, nazwisko i nr PESEL osoby głosującej, ale w oparciu o specjalnie wygenerowany kod. Kod  wysłany zostanie do Głosującego w formie sms na wskazany w formularzu do głosowania numer telefonu.
Przy pomocy jednego numeru telefonu będzie mogło głosować maksymalnie 5 osób (system ogranicza liczbę wiadomości sms - do pięciu - wysyłanych na jeden numer telefonu). Otrzymanie sms przez osoby głosujące jest zwolnione z opłat.

Wychodząc naprzeciw osobom nieposiadającym telefonów komórkowych, nieposługującym się systemami komputerowymi, a także z uwagi na osoby starsze i niepełnosprawne, w budynkach Urzędu Miasta zostaną utworzone ogólnodostępne stanowiska do głosowania elektronicznego. Wykaz stanowisk zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu rozpoczęcia głosowania. Stanowisko do głosowania będzie obsługiwał pracownik Urzędu Miasta, który w obecności i imieniu osoby zainteresowanej odda głos na wybrane przez nią projekty.Warunkiem skorzystania z tej formy wsparcia będzie okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie papierowej wersji karty do głosowania.
im.

WYKAZ ZADAŃ, KTÓRE ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE

Harmonogram publicznej prezentacji złożonych wniosków

Głosowanie na zadania złożone do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

WYKAZ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

BUDŻET OBYWATELSKI

Szanowni Mieszkańcy,

Po raz kolejny wspólnie będziemy decydować o tym, na co zostanie przeznaczona część budżetu miejskiego. Do rozdysponowania mamy 800 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w mieście. Zachęcam Państwa do składania propozycji zadań, a następnie do aktywnego udziału w głosowaniu. To wyłącznie od jeleniogórzan zależy, które inicjatywy zostaną zrealizowane.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Marcin Zawiła

Aktualnie w Budżecie Obywatelskim:

do 17.03.2017r.

Ogłoszenie listy zadań przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jelenia Góra na rok 2017.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE