Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

DO ZAKOŃCZENIA ELEKTRONICZNEGO POPARCIA POZOSTAŁO

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW OCZEKUJĄCYCH NA POPARCIE

Szanowni Mieszkańcy

Przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025 jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Jeleniej Górze w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej na rok 2025;
  • realizacja projektów wybranych w JBO 2025 odbywa się  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy  prawo zamówień publicznych ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy  o finansach publicznych.

Na realizację zadań w ramach JBO 2025 przeznaczono kwotę 3 620 000 zł, z tego:

  • 2 000 000 zł na projekty inwestycyjne,
  • 720 000 zł na projekty oświatowe,
  • 400 000 zł na projekty społeczne,
  • 500 000 zł na projekty zielone

Zatem zgłoś swoją propozycję projektu do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 (JBO 2025) i zmieniaj nasze miasto!
Termin zgłaszania projektów upływa 10 czerwca 2024 r.
Mieszkańcy decydują !
Zapraszamy

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak