Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Tu się zaczęło – 80 lat harcerstwa na Dolnym Śląsku

Typ projektu:

SPOŁECZNY - do 200 000 zł brutto

Dokładny adres:

Dom Harcerza przy ul. Wiejskiej 41 B, tereny miejskie

Nr działki:

działka nr 50/3, obręb 0060, ark. działki 21

Skrócony opis projektu:

Wiecie, skąd wzięło się harcerstwo w Jeleniej Górze? I że to właśnie w naszym mieście wszystko się zaczęło? W 2025 roku przypada okrągła rocznica 80-lecia harcerstwa na Dolnym Śląsku. Chcemy uczcić to szeregiem wydarzeń, adresowanych do wszystkich mieszkańców i turystów: od przedszkolaka po seniora. Zwłaszcza dla tych, którzy kiedyś nosili harcerskie mundury i mają piękne wspomnienia z tego okresu. Projekt zakłada m.in. organizację festynu harcerskiego dla Mieszkańców Jeleniej Góry, festiwalu piosenki harcerskiej (w Jeleniogórskim Centrum Kultury), wystawy plenerowej nawiązującej do historii harcerstwa na Dolnym Śląsku. Planujemy też kampanię „Dobrze być harcerzem” w jeleniogórskich szkołach, aby dotrzeć do jak najszerszego grona dzieci i młodzieży. Najważniejszym punktem projektu będzie zlot, w którym weźmie udział TYSIĄC harcerek i harcerzy. Będą uczestniczyć w grach terenowych, ćwiczyć harcerskie techniki i śpiewać przy ognisku. W trakcie zlotu odbędzie się wiele atrakcji kierowanych do mieszkańców Jeleniej Góry i turystów m.in. festyn rodzinny, koncert, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Takiego wydarzenia w Jeleniej Górze jeszcze nie było!

Pełny opis projektu:

Wiecie, skąd wzięło się harcerstwo w Jeleniej Górze? I że to właśnie w naszym mieście wszystko się zaczęło? W 2025 roku przypada okrągła rocznica 80-lecia harcerstwa na Dolnym Śląsku. Chcemy uczcić to szeregiem wydarzeń, adresowanych do wszystkich mieszkańców i turystów: od przedszkolaka po seniora. Zwłaszcza dla tych, którzy kiedyś nosili harcerskie mundury i mają piękne wspomnienia z tego okresu. Najważniejsze wydarzenia 80-lecia: – organizacja festynu harcerskiego dla Mieszkańców Jeleniej Góry (maj/czerwiec 2025r.) – festyn odbyłby się na Błoniach Jeleniogórskich lub na terenie ogrodu Domu Harcerza. W programie stoiska z technik harcerskich, zabawy sprawnościowe, dmuchane zabawki dla najmłodszych, kuchnia polowa itp. Planujemy także inne atrakcje w porozumieniu z naszymi partnerami, – festiwal piosenki harcerskiej (listopad 2025r., w Jeleniogórskim Centrum Kultury) – festiwal o zasięgu dolnośląskim, uczestnikami zespoły i soliści harcerscy, a także grupy szkolne, gwiazdą wieczoru zespół grający piosenkę harcerską i turystyczną, – wystawa plenerowa nawiązująca do historii harcerstwa na Dolnym Śląsku (maj 2025r.) – wystawa obejmowałaby 30 plansz, dokumentujących najważniejsze harcerskie wydarzenia na Ziemi Jeleniogórskiej. Wystawa byłaby prezentowana na Placu Ratuszowym i/lub w Jeleniogórskim Centrum Kultury oraz Domu Harcerza w Jeleniej Górze. – kampania „dobrze być harcerzem” w jeleniogórskich szkołach (wrzesień 2025r.) – harcerze odwiedzą jeleniogórskie szkoły podstawowe oraz średnie i będą prezentować uczniom, na czym polega harcerstwo. Będą tym samym zachęcać do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i z dala od komputera, poznawania walorów turystycznych Jeleniej Góry. – zlot dolnośląskich harcerzy – (maj/czerwiec 2025r.), - zlot z udziałem harcerek i harcerzy z Dolnośląskich Hufców. Bazą byłby teren przy Domu Harcerza w Jeleniej Górze lub podobny. W ramach zlotu odbyłaby duża gra terenowa po Jeleniej Górze, prelekcje historyczne, miasteczko programowe, ognisko harcerskie, koncert (zespół grający muzykę harcerską lub piosenkę turystyczną), uroczysty apel z udziałem samorządowych władz miasta, władz Dolnego Śląska a także władz harcerskich.

Zestawienie kosztów:

1.organizacja festynu harcerskiego (nagłośnienie, wynajem zabawek dmuchanych, materiały programowe, poczęstunek)20 000.00 zł
2.organizacja festiwalu piosenki harcerskiej (nagłośnienie wraz z obsługą, nagrody dla uczestników, gwiazda wieczoru, poczęstunek dla uczestników)20 000.00 zł
3.organizacja wystawy plenerowej (zakup 15 gablot dwustronnych, przygotowanie i druk materiałów23 000.00 zł
4.kampania „dobrze być harcerzem” (zakup materiałów programowych i drobnych upominków)5 000.00 zł
5.organizacja zlotu harcerskiego (usługi zewnętrzne np. koncert finałowy, wynajem sceny i nagłośnienia, zabawek dmuchanych, nagrody dla laureatów, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników)112 000.00 zł
6.promocja projektu (materiały filmowe oraz relacje w mediach, wydawnictwo upamiętniające, reklama w autobusach miejskich)10 000.00 zł
7.koszty pośrednie projektu (transport materiałów, obsługa logistyczna, wynagrodzenie pracownika)10 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 200 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: