Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Jeleniogórskie Miejskie Poidełka — zdrowa woda dla każdego!

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

1. Plac Ratuszowy (58-500) - propozycja: naprzeciwko Urzędu Miasta. 2. Plac Piastowski (58-560) - propozycja: naprzeciwko Sanatorium uzdrowiskowego "LALKA"

Nr działki:

026101_1.0028.AR_58.19/2

Skrócony opis projektu:

Montaż dwóch poidełek z wodą pitną w Jeleniej Górze: jedno na jeleniogórskim rynku, drugie na Placu Piastowskim w Cieplicach. Dokładna lokalizacja ustalona będzie na podstawie dostępności infrastruktury wodociągowej. Cel: Zapewnienie dostępu do świeżej, pitnej wody oraz promowanie zdrowego trybu życia i ochrony środowiska. Korzyści: - Redukcja plastikowych butelek. - Edukacja prozdrowotna. - Utrzymanie nawodnienia w upalne dni. - Możliwość mycia rąk i owoców na świeżym powietrzu. Technologia: Poidełka z możliwością picia bezpośrednio z urządzenia, bez użycia dodatkowych naczyń, opatrzone informacją o Budżecie Obywatelskim. Elastyczność: Możliwość zmiany lokalizacji i technologii oraz redukcji kosztów administracyjnych. Inspiracje: Wrocław, Warszawa, Głogów – miasta, gdzie poidełka promują zdrowy tryb życia.

Pełny opis projektu:

Projekt zakłada montaż dwóch miejskich poidełek z wodą pitną w Jeleniej Górze. Pierwsze z nich zostanie umieszczone na terenie serca miasta, czyli na jeleniogórskim rynku, a drugie na terenie dzielnicy Cieplice, konkretnie na Placu Piastowskim. Dokładna lokalizacja poidełek zostanie ustalona na podstawie dostępności infrastruktury wodociągowej. Cel projektu: Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom i turystom dostępu do świeżej, pitnej wody. Poidełka mają służyć promowaniu zdrowego trybu życia oraz ochronie środowiska poprzez redukcję zużycia plastikowych butelek jednorazowego użytku. Korzyści z realizacji projektu: - Redukcja zużycia plastikowych, jednorazowych butelek, co ma pozytywny wpływ na środowisko. - Promowanie zdrowego trybu życia poprzez edukację mieszkańców, w tym najmłodszych, że woda jest lepszym rozwiązaniem niż napoje gazowane. - Ułatwienie utrzymania nawodnienia organizmu, zwłaszcza w upalne dni. - Możliwość mycia rąk, owoców i warzyw na świeżym powietrzu. - Zachęcenie mieszkańców do częstszego przebywania na świeżym powietrzu i aktywności fizycznej. Opis techniczny: Poidełka będą wyposażone w urządzenia umożliwiające picie wody bezpośrednio z strumienia, bez potrzeby używania dodatkowych naczyń (kubków, butelek). Urządzenia będą opatrzone tabliczką lub grawerem informującym, że zostały zamontowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców w Budżet Obywatelski. Elastyczność projektu: Projekt dopuszcza zmianę lokalizacji, technologii poidełek oraz obniżenie kosztów administracyjnych w celu jego realizacji. Inspiracje i przykłady: Miejskie poidełka są popularnym rozwiązaniem w wielu miastach, takich jak Wrocław, Warszawa czy Głogów, gdzie cieszą się dużą popularnością i promują zdrowy tryb życia.

Zestawienie kosztów:

1.Wykonanie dokumentacji projektowej30 000.00 zł
2.Zakup niezbędnej armatury do przyłączenia50 000.00 zł
3.Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz odwodnienia do kanalizacji80 000.00 zł
4.Zakup poidełek90 000.00 zł
5.Montaż poidełek40 000.00 zł
6.Koszty administracyjne (koszty zwiazane z zarządzaniem projektem, w tym: nadzór, koordynacja oraz raportowanie)10 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 300 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: