Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Bezpieczna i dostępna AKTYWNA JEDENASTKA

Typ projektu:

OŚWIATOWY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Moniuszki 9, 58-500 Jelenia Góra

Nr działki:

dz.6/97; obr.0060-60;AM-17

Skrócony opis projektu:

Projekt ma na celu remont parkingu połączonego ze strefą bezpieczeństwa przy budynku A Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9. Parking ten wymaga pilnego remontu, a służy rodzicom uczniów, pracownikom oraz wielu podmiotom zewnętrznym korzystającym z bazy Szkoły.

Pełny opis projektu:

Szkoła mieści się w 2 budynkach: A – ul. Moniuszki 9 ( część dydaktyczna i część sportowa z krytą pływalnią) i B- ul. Karłowicza 33, w centrum osiedla Zabobrze, wokół licznych bloków mieszkalnych. Jest największą jeleniogórską szkołą, kształcącą uczniów, zatrudniającą największą liczbę pracowników. Jednocześnie w związku z tym współpracuje ona z największą liczbą rodziców. Ogromna społeczność szkolna oraz liczne podmioty zewnętrzne, z którymi szkoła współpracuje poprzez udostępnianie bądź wynajem bazy, w tym - jako jedyna szkoła w mieście – krytą pływalnię, korzystają ze strefy wjazdowej i strefy wysiadania. Siedzibę ma tu ponadto Szkoła Muzyczna im. Janiny Garści. Koncepcja organizacji ruchu pojazdów i pieszych wymaga poprawy bezpieczeństwa poprzez pilne wyremontowanie części parkingowej: nawierzchnia jest pełna ubytków, beton wykruszył się. Korzystają z niej nie tylko pracownicy szkoły, szkoły muzycznej, ale i rodzice, podmioty zewnętrzne, użytkownicy krytej pływalni, mieszkańcy. Liczba ta zwiększy po modernizacji zewnętrznej infrastruktury sportowej. Niezbędna jest wymiana nawierzchni parkingu, co przyczyni się do bezpieczeństwa wszystkich wymienionych osób oraz poprawy wizerunku Szkoły.

Zestawienie kosztów:

1.Zerwanie starego podłoża i przygotowanie nawierzchni pod asfalt120 000.00 zł
2.Położenie asfaltu na nowym podłożu380 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 500 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: