Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

ZIELONA JELENIA GÓRA – ZIELONE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

Typ projektu:

ZIELONY - do 250 000 zł brutto

Dokładny adres:

Przystanki autobusowe komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze : 1) przystanek nr 03 (41) przy ul. Różyckiego przy Przychodni PROMED; 2) przystanek nr 02 (721) przy ul. Sygietyńskiego przy markecie ALDI

Nr działki:

1) identyfikator: 026101_1.0060.AR_20.115; 2) identyfikator: 026101_1.0060.AR_32.3/29

Skrócony opis projektu:

Przedsięwzięcie Zielony przystanek autobusowy wprowadzi zieleń tam, gdzie jej najczęściej najbardziej brakuje – w pasach drogowych i w miejscach oczekiwania na środek transportu. Metamorfoza autobusowych wiat przystankowych dotyczy dwóch przystanków autobusowych przy bardzo ruchliwych ulicach , w miejscach gdzie na autobus oczekuje dużo osób. Konstrukcja wiat zostanie pokryta roślinami pnącymi – z tyłu za wiatą posadzony zostanie bluszcz, a dach porosną rośliny hydrofobowe – na dachu rozłożone zostaną maty rozchodnikowe. Zielony dach wiaty przystankowej i zielona ściana tylna spowoduje, że w upalne dni wiata przestanie stanowić akwarium a stanie się oazą zieleni. Rośliny dadzą upragniony podczas upału cień, poprawią komfort cieplny (w upalny dzień temperatura obniży się odczuwalnie), zmagazynują wodę, wyprodukują więcej tlenu, poprawią czystość powietrza zmniejszając zapylenie, a dodatkowo zwiększą bioróżnorodność. Mieszkańcom oczekującym na autobus będzie zdecydowanie przyjemniej, a co jest równie ważne zdrowiej.

Pełny opis projektu:

W ramach proponowanego przedsięwzięcia zostanie wprowadzona zieleń w obrębie dwóch przystanków autobusowych - nr 03(41) i 02(721), zlokalizowanych w miejscach najbardziej ruchliwych komunikacyjnie, a więc obciążonych szkodliwym oddziaływaniem czynników miejskich (szczelne podłoże, wpływ emisji z samochodów). Miejsca te są równocześnie intensywnie użytkowane przez mieszkańców oczkujących na autobusy komunikacji miejskiej. Przy przystankach autobusowych wzdłuż ruchliwych arterii komunikacyjnych w mieście posadzone zostaną rośliny: za tylną ścianą wiaty ocieniające pnącza na stelażach z kratownicy a dach pokryty zostanie roślinnością sukulentową. Rośliny muszą być odpowiednio dobrane, aby sprostać warunkom miejskim – muszą być odporne na ekstremalne warunki pogodowe i niekorzystne oddziaływanie czynników miejskich oraz zdolne do czasowej retencji wody opadowej z uwagi na wysokość ich umiejscowienia na dachu wiaty . Na ścianę tylną proponuje się bluszcze np. sadzonki Hedera helix (bluszcz pospolity) lub inne szybko rosnące pnącza mające małe wymagania i dające sobie radę z okresowym brakiem wody, Na dachu proponuje się rośliny rodzaju Sedum ( rozchodniki) mające również małe wymagania, a przy tym mrozoodporne i dobrze znoszące duże nasłonecznienie. Dach wiaty musi być przygotowany na dodatkowe obciążenie (maty rozchodnikowe na cienkiej warstwie filtracyjnej). Wykonanie zazielenienia przystanków zostanie zlecone profesjonalnej firmie. Wprowadzenie roślin na dach zapewni efekt od razu –przystanki będą bardziej przyjazne i komfortowe dla osób oczekujących na autobus w upalne dni. Rośliny obniżą temperaturę w wiacie, zmniejszą zapylenie w jej obrębie i zmagazynują wodę deszczową. Przystanki obsadzone zielenią z pewnością poprawią komfort dla mieszkańców w czasie oczekiwania na przyjazd autobusu w mieście. Wg danych podawanych przez instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy temperatura w zielonym przystanku będzie niższa o ok. 9 stopni w stosunku do przystanku o standardowym dachu (www.klimada2.ios.gov.pl). Do wykonania potrzebne będą: - wiata przystankowa z dachem łukowym dwuspadowym i z systemem retencjonowania wody oraz możliwością montażu zielonego dachu , kratownice na nasadzenia pnączy, zielony dach z matami z rozchodników , sadzonki roślinne, - prace montażowe i budowlane, - demontaż obecnej wiaty, która może zostać zamontowana w innym miejscu tam wg potrzeb – przykładowo na ul. Sygietyńskiego przy markecie Agata nie ma wiaty autobusowej. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Projekt spowoduje zazielenienie ulic przez wprowadzenie zieleni miejskiej w pasie przydrożnym w obrębie przystanków komunikacji miejskiej. Skutkiem tego będzie zwiększenie powierzchni zielonej w przestrzeni publicznej w części zurbanizowanej miasta i poprawa warunków środowiskowych w obrębie miejsc przebywania ludzi wzdłuż ruchliwych arterii komunikacyjnych, a przede wszystkim dostosowanie tych miejsc do postępujących zmian klimatycznych poprzez miejscowe obniżenie temperatury. Przedsięwzięcie jest działaniem przyjaznym dla środowiska i pozytywnie wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności. Nawet kilkuminutowe przebywanie w zacienionym i przyjaznym otoczeniu pozwoli ochłonąć i odpocząć mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej, co z pewnością wpłynie korzystnie na ich zdrowie zmniejszając ryzyko przegrzania organizmu. Wprowadzenie roślinności na przystankach poprawi równocześnie estetykę ulic. Zasady korzystania i koszty utrzymania w kolejnych latach Projekt jest ogólnodostępny, bo umiejscowiony w przestrzeni publicznej i spowoduje zazielenienie tej przestrzeni publicznej, czyniąc ją przyjazną dla środowiska i ludzi. Projekt generuje koszty wynikające z bieżącego utrzymania - sprzątania sezonowego, pielęgnacji roślin, ewentualnie podlania wodą w trakcie długotrwałej suszy. Projekt nie generuje kosztów osobowych.

Zestawienie kosztów:

1.Dwie wiaty przystankowe z systemem retencjonowania wody z zielonym dachem (np. maty rozchodnikowe) i z wyposażeniem: ławki, tabl. inform., podświetlenie led, kosz na śmieci, itp.) - zakup wraz z montażem; sadzonki roślin pnących wraz z nasadzeniem220 000.00 zł
2.Prace demontażowe i budowlane, w tym demontaż istniejących wiat wraz z przewiezieniem ich we wskazane miejsce30 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 250 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: