Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Remont chodnika i przyległych miejsc postojowych na trasie drogi do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze wzdłuż ul. Wyspiańskiego do ogrodzenia szkoły w granicach działek miejskich

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Chodnik prowadzący do Szkoły Podstawowej nr 10 od ulicy Głowackiego

Nr działki:

Działka nr 11/3, AM 1, obręb 41, Działka nr 11/13, AM 1, obręb 41

Skrócony opis projektu:

Remont chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Wyspiańskiego na trasie dzieci do szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze wraz z robotami towarzyszącymi: 1. Rozbiórka krawężników drogowych, obrzeży betonowych, nawierzchni betonowej chodnika oraz nawierzchni betonowej miejsc postojowych wzdłuż ul. Wyspiańskiego w granicach działek miejskich nr 11/3, 11/13. 2. Wykonanie nawierzchni chodnika i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej. 3. uzupełnienie nawierzchni asfaltowej ulicy po wykonaniu miejsc postojowych wzdłuż krawężnika najazdowego

Pełny opis projektu:

Projekt dotyczy remontu - rozbiórki zniszczonych nawierzchni betonowych chodnika i miejsc postojowych (zatoki parkingowej) wzdłuż ulicy Wyspiańskiego na trasie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze w granicach działek nr 11/3, 11/13 oraz wykonania nowych nawierzchni chodnika i miejsc postojowych (w ilości 23 szt.) kostki brukowej betonowej. Podstawowym celem przedmiotowego projektu jest poprawa bezpieczeństwa na trasie dojścia dzieci do szkoły. Planowane miejsca postojowe będą służyły rodzicom w czasie dowożenia i odbierania dzieci do szkoły. W pozostałym okresie czasu będą korzystali mieszkańcy okolicznych budynków mieszkalnych.

Zestawienie kosztów:

1.Wjazd pod budynek Wyspiańskiego 3226 078.56 zł
2.Remont chodnika60 544.56 zł
3.Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż chodnika169 330.62 zł

Szacowany całkowity koszt: 255 953.74 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: