Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Zabobrzańska Strefa Aktywności dla Każdego

Typ projektu:

ZIELONY - do 250 000 zł brutto

Dokładny adres:

RÓŻYCKIEGO, 10 i 14

Nr działki:

163

Skrócony opis projektu:

Zadanie polega na wybudowaniu placu do różnych zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci, dorosłych i seniorów w miejscu starego, zniszczonego i nienadającego się do użytku boiska asfaltowego. Miejsce to będzie miało podłoże trawiaste, otoczone kwiatami i niewielkimi drzewami. Znajdą się tam również ławki dla odpoczywających lub opiekujących się bawiącymi się dziećmi.

Pełny opis projektu:

Jest takie miejsce na Zabobrzu, które jest zupełnie niewykorzystane. Zrobione jeszcze w latach pewnie siedemdziesiątych asfaltowe boisko jest zniszczone i bardziej stwarza zagrożenie niż służy jakiemukolwiek sportowi. Zadanie ma na celu zlikwidowanie starego boiska, wyrównanie terenu, posianie trawy, obsadzenie drzewami i wieloletnimi kwiatami, myślę, że bzy i hortensje stworzą klimat sprzyjający odpoczynkowi. Ustawione zostaną kręgi do gry w kości plenerowe, stoliki do gry w szachy (warcaby), stoły do gier planszowych lub karcianych oraz ławeczki dla odpoczywających. Pozostanie stosunkowo duży plac trawiasty, na którym można będzie grać w kometkę, ringo i w wiele różnych gier. Ustawione zostaną ławki, kosze na śmieci i stoły, na których można będzie grać w planszówki lub karty. Budowa tego placu będzie dopełnieniem już wybudowanego obok bulodromu, placu zabaw dla mniejszych dzieci oraz mini miasteczka ruchu drogowego na terenach JSM.

Zestawienie kosztów:

1.Kosztorys w załączniku nr 1169 232.59 zł

Szacowany całkowity koszt: 169 232.59 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: