Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Deszczowy ogród z wybiegiem dla psów w Parku Norweskim

Typ projektu:

ZIELONY - do 250 000 zł brutto

Dokładny adres:

Park Norweski w Jeleniej Górze, Obręb Cieplice V

Nr działki:

2/9

Skrócony opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie wybiegu dla psów oraz ogrodu deszczowego z ratowniczą ścieżką edukacyjną na terenie Parku Norweskiego w Jeleniej Górze (przy wałach przeciwpowodziowych). Wybieg będzie terenem zamkniętym, na którym psy będą mogły przebywać bez smyczy i kagańców. Dla bezpieczeństwa będzie w całości ogrodzony. Na terenie zamontowane zostaną urządzenia do zabawy i treningu z psami, a także urządzenia małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci oraz kosze na psie odchody. Planowany teren, na którym urządzony zostanie wybieg będzie miał około 2300 metrów kwadratowych. W bezpośrednim sąsiedztwie z wybiegiem urządzony zostanie ogród deszczowy z tablicami informacyjnymi, stanowiącymi ratowniczą ścieżkę edukacyjną. Opracowane na potrzeby projektu tablice edukacyjne będą prezentowały sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach, które mogą się przydarzyć każdej osobie, w szczególności przebywającej na otwartej przestrzeni. W ramach projektu wykonany zostanie ogród deszczowy, w którym nasadzone zostaną rośliny hydrofitowe. Zagospodarowanie przestrzeni dostosowane zostanie do istniejącego drzewostanu, który stanowić ma naturalną osłonę przed słońcem, zarówno dla użytkowników ogrodu jak psów. Ogród zlokalizowany będzie na terenie o powierzchni ok. 500 metrów kwadratowych. W ogrodzie również umieszczone zostaną urządzenia małej architektury – ławki, altana, kosze, poidłą dla ptaków, budki dla owadów, tablice informacyjne na drewnianych stelażach.

Pełny opis projektu:

Stworzenie psiego wybiegu oraz ogrodu deszczowego nie przewiduje zasadniczo zmiany istniejącego ukształtowania terenu. Wybieg dla psów w całości ogrodzony będzie przy użyciu siatki panelowej, z wejściem bramką zlokalizowaną od strony ścieżki prowadzącej od Pawilonu Norweskiego. Podłoże wybiegu będzie w całości naturalne – istniejące obecnie (projekt nie przewiduje zmian w tym zakresie). Na terenie wybiegu zamontowane zostaną urządzenia do zabawy i treningu z psami – słupki do slalomu, płotki do przeskakiwania, równoważnia, kładka, obręcze do przeskakiwania. Ponadto zamontowane zostaną urządzenia małej architektury – kosze na śmieci, kosze na odchody z podajnikami torebek, ławki. W bezpośrednim sąsiedztwie z ogrodem deszczowym powstanie „oczko wodne” – zagłębienie, do którego odprowadzana będzie przefiltrowana woda deszczowa z ogrodu. Teren ten będzie naturalną enklawą dla psów, w całości bezobsługową. Zlokalizowany zostanie na uboczu Parku, wśród drzew, które stanowić będą naturalną osłonę przed słońcem. Za ogrodzeniem wybiegu dla psów, urządzony zostanie ogród deszczowy. Projekt ogrodu wykonany będzie w oparciu o punkt centralny stanowiący wyspę, dookoła której umieszczone zostaną edukacyjne tablice informacyjne – stanowiące ratunkową ścieżkę edukacyjną. Ogród będzie nie tylko atrakcyjny wizualnie, będzie miał wiele zalet – będzie ścieżką edukacyjną, punktem retencji wody deszczowej, oazą roślinności, która przyniesie wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Ponadto będzie stanowił źródło przefiltrowanej wody deszczowej, zdatnej do picia przez psy korzystające z wybiegu. Ogród obsadzony zostanie roślinami hydrofitowymi, które oczyszczają wodę oraz zniosą okresy suszy i zalewania. Będą to rośliny wieloletnie, dzięki czemu uniknie się corocznych nasadzeń, które mogłyby naruszyć warstwy drenujące. Będą to rośliny takie jak: kosaciec syberyjski, kosaciec żółty, trzęślica modra, mięta nadwodna, krwawnica pospolita, sesleria jesienna, bodziszek czerwony, rudbekia błyskotliwa, bodziszek błotny, liatra kłosowa, liliowce, turzyce, niezapominajka błotna; wierzba purpurowa, dereń biały czy też paprocie wieloletnie. Dookoła punktu centralnego ogrodu - wyspy roślinnej urządzona zostanie ścieżka – wykonana z kruszywa, utwardzona, przepuszczająca wodę do gruntu. Część ogrodu znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie z wybiegiem dla psów, urządzona zostanie w taki sposób, by przefiltrowana przez rośliny oraz kamienie, żwir i piasek woda deszczowa spływała do niecki – „oczka wodnego” zlokalizowanego na terenie wybiegu. Dzięki temu psy korzystające z parku, będą miały dostęp do wody. Dzięki ścieżce osoby spacerujące będą mogły zapoznać się, zgłębić i systematycznie powtarzać zasady pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach, na które mogą napotkać właśnie podczas spaceru czy wycieczki. Opracowane na potrzeby projektu tablice edukacyjne będą prezentowały sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach, które mogą się przydarzyć każdej osobie przebywającej na otwartej przestrzeni, począwszy od zasłabnięcia, omdlenia, utraty przytomności, nagłego zatrzymania krążenia, różnego rodzaju urazów , w tym zatrucia pokarmowe czy ataki zwierzęcia, a także definicji i znaczenia „łańcucha przeżycia”, który opiera się przede wszystkim na przypadkowych świadkach, mających jako pierwsi kontakt z osobą poszkodowaną i umiejących przeprowadzić skuteczną resuscytację. Projekt nie generuje dodatkowych kosztów na kolejne lata budżetowe Miasta Jelenia Góra. Uzasadnienie realizacji projektu Dotychczas w Jeleniej Górze znajduje się jeden wybieg dla psów – zlokalizowany w dzielnicy Zabobrze. Dzięki utworzeniu tego miejsca mieszkańcy Cieplic i Sobieszowa również będą mogli zaspokoić potrzebę ruchu i zabawy swoich pupili wśród innych zwierząt. Teren będzie swobodnie dostępny dla mieszkańców całej Jeleniej Góry. Proponowany teren jest naturalną częścią Parku Norweskiego, gdzie jest cicho i spokojnie, z daleka od miejskiego zgiełku, jednak w pobliżu dużych skupisk ludzkich. Do miejsca wskazanej lokalizacji jest swobodny dostęp obrzeżami Parku od strony Pawilonu Norweskiego oraz ulicy N. Barlickiego. Stworzenie takiego miejsca dla psów wpłynie istotnie na ich rozwój dając swobodę i możliwość odreagowania na świeżym powietrzu. Będzie to też świetne miejsce na spotkania towarzyskie i wymianę informacji o psim behawiorze czy np. problemach żywieniowych. W wydzielonej części pies może swobodnie biegać bez smyczy, a właściciel może być pewien o jego bezpieczeństwo. W tym miejscu warto wspomnieć, iż wybieg bardzo dobrze wkomponuje się w koncepcję zagospodarowania części Parku Norweskiego, która obecnie jest terenem bardzo zielonym, w tej części dziewiczym i mało uczęszczany przez mieszkańców. Psy będą miały tam swobodę biegania i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Utworzenie ogrodu deszczowego stanowi odpowiedź na zmiany klimatyczne wpisując się w politykę państwa, a także Unii Europejskiej w zakresie walki z suszą, falami upałów oraz retencji wody deszczowej. Jednoczesne połączenie wybiegu z sąsiadującym ogrodem deszczowym i edukacyjną ścieżką ratowniczą zwiększy atrakcyjność tego miejsca, które będzie przyciągać nie tylko właścicieli psów, ale również tych, którzy ich nie mogą mieć (z różnych względów), pozwalając na cieszenie oka widokiem bawiących się zwierząt. Stworzenie ogrodu deszczowego w sąsiedztwie wybiegu pozwoli na wykorzystanie wody deszczowej jako naturalnego poidła dla psów. Deszczówka, przefiltrowana w sposób naturalny przy wykorzystaniu roślin, żwiru i piasku, będzie spływała do utworzonego na terenie wybiegu „oczka wodnego”, do którego będą miały dostęp psy przebywające na wybiegu. Tablice edukacyjne, informacyjne o tematyce związanej z pierwszą pomocą najczęściej spotykamy w miejscach związanych ze służbą zdrowia oraz zakładach pracy, rzadziej w miejscach publicznych. Najlepszą metodą nauki jest systematyczne powtarzanie, zatem codzienny lub weekendowy spacer będzie doskonałą okazją do tego, by przyswajać wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zestawienie kosztów:

1.Urządzenie wybiegu dla psów (zakup i montaż ogrodzenia, bramki)55 000.00 zł
2.Urządzenia treningowe dla psów (Zakup i montaż)15 000.00 zł
3.Urządzenia małej architektury do wybiegu (ławki, kosze, altana)10 000.00 zł
4.Urządzenie ogrodu deszczowego (projekt i wykonanie)25 000.00 zł
5.Zakup materiałów budowlanych do urządzenia ścieżki i ogrodu65 000.00 zł
6.Zakup roślin50 000.00 zł
7.Tablice informacyjne (zakup stelaży, opracowanie treści tablic, wykonanie tablic, montaż20 000.00 zł
8.Mała architektura (ławki, kosze, poidło dla ptaków, budki dla owadów)10 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 250 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: