Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Wakacje z NBA 2025

Typ projektu:

SPOŁECZNY - do 200 000 zł brutto

Dokładny adres:

ul. Paderewskiego 13

Nr działki:

026101_1.0060.AR_20.41

Skrócony opis projektu:

"Wakacje z NBA 2025" to projekt półkolonii letnich, organizowanych przez koszykarski klub sportowy z Jeleniej Góry, które odbywać się będą podczas wakacji 2025. Działanie to ma na celu zapewnić opiekę w okresie letnim dla 150 dzieci z miasta Jelenia Góra. Półkolonie odbywać będą się będą na terenie SP8, a także na terenie miasta Jelenia Góra, ponieważ w planie półkolonii realizowane będą działania w miejscach rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta np. Termy Cieplickie, Góra Szybowcowa, Plac Ratuszowy, Wzgórze Kościuszki itd. W ramach organizowanych półkolonii zapewnić należy opiekę w godzinach 7.30 - 15.30, a także dwudaniowy obiad i podwieczorek oraz wodę przez cały czas trwania projektu. Podczas wakacji 2025 planowane jest zorganizowanie trzech turnusów półkolonii - każdy trwać będzie po 5 dni roboczych i w tym okresie należy zapewnić opiekę dla dzieci z miasta, aby wakacje mogły spędzić aktywnie, w grupie rówieśniczej, a przy okazji skorzystać z warsztatów i treningów sportowych oferowanych w ramach realizowanych „Wakacji z NBA 2025”. W ramach planowanych półkolonii planowane są: * treningi koszykówki oraz nauka pływania na basenie (SP11 lub Termy Cieplickie); * wycieczki piesze po regionie i różnych atrakcjach naszego miasta oraz wyjście do kina; * warsztaty m.in. z zakresu uzależnień, ekologii i zdrowego odżywiania; * kurs pierwszej pomocy przedmedycznej; * konkursy dla uczestników, aby zachęcać młodych ludzi do aktywnego i czynnego udziału w prowadzonych zajęciach.

Pełny opis projektu:

Półkolonia “Wakacje z NBA 2025” to działanie mające zapewnić opiekę w okresie letnim dla 150 dzieci z miasta Jelenia Góra. Półkolonie odbywać będą się będą na przełomie lipca i sierpnia 2025 roku. Planujemy trzy turnusy półkolonii - każdy trwać będzie po 5 dni roboczych i w tym okresie należy zapewnić opiekę dla dzieci z miasta, aby wakacje mogły spędzić aktywnie, w grupie rówieśniczej, a przy okazji skorzystać z warsztatów i treningów sportowych oferowanych w ramach realizowanych półkolonii. Miejsce realizacji: SP8 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra Grupa docelowa: 150 dzieci z miasta Jelenia Góra z podziałem odpowiednio na roczniki: Grupa dzieci z klas 1 - 3 (14 miejsc x 3 turnusy) - 42 dzieci Grupa dzieci z klas 4 - 6 (18 miejsc x 3 turnusy) - 54 dzieci Grupa dzieci z klas 7 - 8 (18 miejsc x 3 turnusy) - 54 dzieci W ramach planowanych półkolonii planujemy: - treningi koszykówki oraz nauka pływania na basenie (SP11 lub Termy Cieplickie); - wycieczki piesze po regionie i różnych atrakcjach naszego miasta oraz wyjście do kina, - dzieci będą uczestniczyły w warsztatach m.in. z zakresu uzależnień, ekologii i zdrowego odżywiania, - odbędą także kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, - planujemy także organizację konkursów dla uczestników, aby zachęcać młodych ludzi do aktywnego i czynnego udziału w prowadzonych zajęciach. Szczegółowy program półkolonii przedstawia się następująco dla każdego turnusu: Poniedziałek 7:30 - 8:30 Przybycie uczestników, śniadanie 8:30 - 10:00 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 10:00 - 12:00 Zajęcia w grupach - trening koszykówki/spacer na Wieżę Krzywoustego 12:00 - 13:30 Warsztaty “Jestem tym, co jem” 13:30 - 14:30 Obiad i podwieczorek 14:30 - 15:30 Gry rekreacyjne na sali, ogłoszenie konkursu plastycznego Wtorek 7:30 - 8:30 Przybycie uczestników, śniadanie 8:30 - 10.00 Zajęcia w grupach - trening koszykówki/spacer na Górę Szybowcową 10:00 - 11:30 Warsztaty “Kreatywnie i pożytecznie” 11:30 - 14:00 Wyjście do parku trampolin 14:00 - 15:00 Obiad i podwieczorek 15:00 - 15:30 Gry rekreacyjne na sali, konkursy koszykarskie Środa 7:30 - 8:30 Przybycie uczestników, śniadanie 8:30 - 12:30 Wyjście na Termy Cieplickie lub basen w SP11 12:30 - 14:00 Zajęcia w grupach - trening koszykówki 14:00 - 15:00 Obiad i podwieczorek 15:00 - 15:30 Gry rekreacyjne na sali, konkursy Czwartek 7:30 - 8:30 Przybycie uczestników, śniadanie 8:30 - 10:30 Zajęcia w grupach - trening koszykówki 10:30 - 12:30 Wyjście do kina/na wrotkowisko 12:30 - 14:00 Warsztaty “Co nas uzależnia” 14:00 - 15:00 Obiad i podwieczorek 15:00 - 15:30 Gry rekreacyjne na sali, konkursy Piątek 7:30 - 8:30 Przybycie uczestników, śniadanie 8:30 - 15.30 wycieczka rekreacyjna piesza na Perłę Zachodu połączona z grą terenową z mapą i zagadkami. Podczas wycieczki zostanie zorganizowane dla dzieci ognisko pod Wieżą Rycerską w Siedlęcinie w ramach obiadu. Po zakończonej wycieczce powrót do Jeleniej Góry, podwieczorek w postaci owoców, i odbiór dzieci przez rodziców. Półkolonie planowane są w następujących terminach: 07-11.07.2025 I TURNUS 14-18.07.2025 II TURNUS 21-25.07.2025 III TURNUS lub 04-08.08.2025 I TURNUS 11-15.08.2025 II TURNUS 18-22.08.2025 III TURNUS w zależności od dostępności hal sportowych i decyzji dyrekcji szkół. Półkolonie zaplanowane są dla 150 dzieci (po 50 osób na turnus) w wieku 7 - 15 lat zamieszkujących miasto Jelenia Góra lub uczęszczających do placówek szkolnych na terenie miasta. Planowane przez nas półkolonie to alternatywa dla dzieci na efektywne spędzenie wolnego czasu i oderwanie ich od komputerów, smartfonów, a przede wszystkim od używek, które w okresie letnim są próbowane przez dzieci i młodzież w znacznie większym stopniu. Do pomocy przy półkolonii będą również wolontariusze.

Zestawienie kosztów:

1.wyżywienie dla uczestników i opiekunów + wolontariuszy półkolonii (50 zł/osobę/dzień) podczas trzech turnusów)45 000.00 zł
2.koszty administracyjne projektu (księgowość)2 600.00 zł
3.wynagrodzenie kierownika półkolonii (1700 zł/turnus)5 100.00 zł
4.wynagrodzenie dla wychowawców (3 wychowawców podczas jednego turnusu/1500 zł za turnus)13 500.00 zł
5.wynagrodzenie dla obsługi medycznej (1500 zł/turnus)4 500.00 zł
6.zakup niezbędnego sprzętu sportowego (m.in. piłki do koszykówki)5 500.00 zł
7.bilety wstępu dla 150 dzieci na atrakcje (basen, trampoliny, Wieżę Rycerską i grę terenową, wrotkowisko, kino)25 000.00 zł
8.materiały reklamowe2 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 103 200.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: