Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

,,Zielony i praktyczny zakątek"

Typ projektu:

ZIELONY - do 250 000 zł brutto

Dokładny adres:

Podwórko wspólne dla ulic: Świętojańska - Złotnicza - Drzymały

Nr działki:

84

Skrócony opis projektu:

Jako mieszkańcy, poprzez wysianie trawy i nasadzenie drzew chcemy odzyskać zieleń, która została zniszczona przez samochody parkujące na naszym podwórku gdzie tylko się da, a przez to poprawić jakość powietrza.

Pełny opis projektu:

Po zakończeniu zgłoszonego przez nas projektu inwestycyjnego p.t. ,,Wspólny problem rozwiążemy razem" - dzięki wyznaczeniu miejsc postojowych na placu zajmowanym obecnie przez śmietnik oraz możliwości parkowania samochodów wzdłuż dokończonej drogi wewnętrznej, uzyskamy uporządkowanie sposobu parkowania samochodów oraz możliwość utworzenia TERENÓW ZIELONYCH zaznaczonych na mapce. Nasza propozycja: wysianie trawy i nasadzenie drzew od zarysu domów do granicy drogi wewnętrznej oraz pomiędzy placem zabaw a ogrodzonym placem postojowym dla samochodow, również do granicy drogi. Jako mieszkańcy chcemy odzyskać zieleń, która została zniszczona przez parkujące gdzie tylko się da samochody. Nasze bardzo duże podwórko u zbiegu trzech ulic (22 klatki schodowe) jest bardzo słabo wentylowane, gdyż ma tylko jeden wjazd - od ulicy Świętojańskiej. Czasem nie sposób otworzyć okien z uwagi na jakość powietrza, które zalega tutaj jak w kotle.

Zestawienie kosztów:

1.Nasadzenia drzew15 000.00 zł
2.Zniwelowanie terenu i posianie trawy15 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 30 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: