Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Projekt: "Eko-Park Zabobrze"

Typ projektu:

ZIELONY - do 250 000 zł brutto

Dokładny adres:

KArłowicza

Nr działki:

026101_1.0060.AR_20.11

Skrócony opis projektu:

Projekt "Eko-Park Zabobrze" ma na celu przekształcenie działki o powierzchni 85 arów przy ulicy Jana Pawła II w zieloną i przyjazną przestrzeń publiczną. Projekt zakłada zachowanie istniejących drzew owocowych oraz wprowadzenie nowych elementów, które podniosą wartość ekologiczną i rekreacyjną terenu.

Pełny opis projektu:

Projekt: "Eko-Park Zabobrze" Opis projektu: Projekt "Eko-Park Zabobrze" ma na celu przekształcenie działki o powierzchni 85 arów przy ulicy Jana Pawła II w zieloną i przyjazną przestrzeń publiczną. Projekt zakłada zachowanie istniejących drzew owocowych oraz wprowadzenie nowych elementów, które podniosą wartość ekologiczną i rekreacyjną terenu. Składowe projektu: Zachowanie i pielęgnacja starych drzew owocowych: Przeprowadzenie przeglądu i pielęgnacji istniejących drzew owocowych. Oznakowanie drzew tabliczkami edukacyjnymi z informacjami o gatunkach i ich znaczeniu ekologicznym. Tworzenie łąki kwietnej: Wysianie mieszanki nasion roślin miododajnych na części terenu, co przyciągnie owady zapylające i podniesie bioróżnorodność. Ogrody deszczowe i mała retencja: Instalacja ogrodów deszczowych w strategicznych miejscach, aby zbierały wodę deszczową z terenów utwardzonych. Budowa niewielkich zbiorników retencyjnych, które pomogą w zarządzaniu wodą deszczową i nawadnianiu roślin. Ekrany wygłuszające: Instalacja ekranów wygłuszających od strony ulicy Jana Pawła II w celu zmniejszenia hałasu z ruchu ulicznego i poprawy komfortu przebywania w parku. Infrastruktura rekreacyjna: Montaż ławek i stołów piknikowych wykonanych z materiałów ekologicznych. Utworzenie ścieżek spacerowych i bieżni z nawierzchnią przepuszczalną. Kącik edukacyjny: Stworzenie strefy edukacyjnej z tablicami informacyjnymi na temat lokalnej fauny i flory, korzyści z małej retencji oraz roli owadów zapylających. Umieszczenie tablic z informacjami o kompozytorach, których nazwiskami są nazwane okoliczne ulice: Szymanowski, Karłowicz, Paderewski, Ogiński, Komeda Trzciński, Elsner, Kiepura, Noskowski, Moniuszko, Bacewicz.... Organizacja warsztatów i spotkań edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Plac zabaw przyjazny środowisku: Budowa placu zabaw z naturalnych materiałów (drewno, kamienie). Zabawki edukacyjne promujące ochronę środowiska. Budżet projektu: Całkowity budżet projektu wynosi 250 000 zł, co obejmuje wszystkie wyżej wymienione elementy oraz koszty związane z projektowaniem, przygotowaniem terenu i realizacją. Uzasadnienie: Projekt "Eko-Park Zabobrze" odpowiada na potrzebę stworzenia zielonej przestrzeni, która będzie pełnić funkcje rekreacyjne, edukacyjne i ekologiczne. Dzięki zachowaniu i pielęgnacji drzew owocowych oraz wprowadzeniu nowych elementów, teren ten stanie się miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców w różnym wieku. Projekt promuje zrównoważony rozwój oraz aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, a także zwiększa świadomość ekologiczną poprzez elementy edukacyjne. Kroki realizacji: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu uwzględnienia opinii mieszkańców. Opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania terenu przez specjalistów. Wykonanie prac ziemnych i nasadzeń. Instalacja infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej. Organizacja wydarzeń promujących projekt i jego korzyści dla społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że projekt "Eko-Park Zabobrze" spotka się z pozytywnym odbiorem i zostanie zrealizowany w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok!

Zestawienie kosztów:

1.Zachowanie i pielęgnacja drzew owocowych13 000.00 zł
2.Tworzenie łąki kwietnej15 000.00 zł
3.Ogrody deszczowe i mała retencja30 000.00 zł
4.Ekrany wygłuszające40 000.00 zł
5.Infrastruktura rekreacyjna (elementy małej architektury)80 000.00 zł
6.Kącik edukacyjny22 000.00 zł
7.Plac zabaw przyjazny środowisku40 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 240 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: