Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Różany pas drogowy przyjemną przestrzenią dla mieszkańców korzystających z chodnika wzdłuż ul. M.K.Ogińskiego w Jeleniej Górze

Typ projektu:

ZIELONY - do 250 000 zł brutto

Dokładny adres:

Pas drogowy w ciągu ul.Ogińskiego

Nr działki:

Części pasa drogowego dz. nr 66/2 obręb 60, AM-21; dz. nr 30 obręb 60, AM-18; dz. nr 6/92 obeb 60, AM-17, dz. nr 1/9 obręb 60 AM-23; dz. nr 13/10 obręb 60, AM-7; dz. nr 1/8 obręb 60 AM-7; dz. nr 17/2 obręb 60, AM-7

Skrócony opis projektu:

Projekt obejmuje wykonanie nowych nasadzeń w ciągu pasa drogowego ul. M.K. Ogińskiego w celu uatrakcyjnienia przestrzeni publicznej.

Pełny opis projektu:

Projekt swoim zakresem obejmuje poprawę atrakcyjności pasa drogowego ul. M.K.Ogińskiego poprzez nowe nasadzenia. Zaplanowano nasadzenia m.in. róży okrywowej "the fairy" oraz wydmuchrzycy piaskowej wraz z koniecznym do wykonania odpowiednim przygotowaniem terenu i podłoża do nasadzeń. Pomiędzy różą a wydmuchrzycą konieczny do zastosowania ekran korzeniowy np. z folii, w celu zapobieganiu inwazyjnemu rozwojowi agresywnych korzeni, ochronie przed niszczeniem przez korzenie dróg, chodników, ścieżek oraz podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej i elektrycznej. Projektem zaplanowano objęcie pasa drogowego w ciągu ul. Ogińskiego od skrzyżowania z ul. M.Karłowicza do skrzyżowania z al. Jana Pawła II (rozjazd na tzw. "koniczynę"). Wykonanie nowych nasadzeń wzdłuż pasa drogowego ul. Ogińskiego oddzielającego jezdnię od chodników pozwoli na zmniejszenie odczuwania ciepła emitowanego przez nagrzewający się asfalt, rośliny stworzą efekt zielonego płotu, stanowić będą naturalną barierę przed kurzem drogowym. Szacunkowe koszty: - Róża okrywowa ‘The Fairy’ – ok. 6425 sztuk przy założeniu 3 szt/m2, cena jednostkowa ok. 32 zł – 205.632,00 zł brutto (cena obejmuje zakup rośliny wraz z jej posadzeniem w zaprawionym dole oraz zakup i montaż ekranu przeciwkorzeniowego) - Wydmuchrzyca piaskowa – 876 sztuk przy założeniu 3 szt/m2, cena jednostkowa x ok.30 zł – 26. 380,00 zł (cena obejmuje zakup rośliny wraz z jej posadzeniem w zaprawionym dole) - Przygotowanie terenu do sadzenia – 17.988,00 zł. Zaplanowane do wykorzystania rośliny wspólnie tworzą atrakcyjną kompozycję przyciągającą wzrok. Są to rośliny mało wymagające, często wykorzystywane do obsadzania alejek, klombów w miastach. Obsadzenie pasa drogowego stworzy wizualnie przyjemną przestrzeń dla mieszkańców korzystających z chodnika wzdłuż ruchliwej ul. M.K.Ogińskiego. Zieleń i krzewy realnie wpływają na obniżenie temperatury chodników i ulic w upalny dzień, a także stanowią małą retencję tj. zatrzymywanie wody w systemie korzeniowym.

Zestawienie kosztów:

1.Przygotowanie terenu do sadzenia17 988.00 zł
2.Zakup roślin wraz z ich posadzeniem oraz z zakupem i montażem ekranu przeciwkorzeniowego232 012.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 250 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: