Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Rekreacyjnie, sportowo i aktywnie na "Zabobrzańskim Dołku" dla mieszkańców Jeleniej Góry

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Teren przy ul.Ogińskiego, obecnie znajdują się tam boiska w złym stanie technicznym

Nr działki:

Część działki nr 46, obręb 60, AM-18

Skrócony opis projektu:

Projekt obejmuje wykonanie infrastruktury sportowej do gier zespołowych na osiedlu przy ul. Ogińskiego w Jeleniej Górze. W ramach projektu zaplanowano wykonanie boiska do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki wraz z montażem piłkochwytów oraz niezbędnego wyposażenia. Efektem projektu będzie stworzenie infrastruktury sportowej zachęcającej mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, w gronie rodziny, znajomych, sąsiadów.

Pełny opis projektu:

Zakres projektu obejmuje utworzenie infrastruktury sportowej na Zabobrzu. Głównym celem projektu jest utworzenie infrastruktury sportowej zachęcającej do uprawiania sportu różne grupy wiekowe w tym dzieci, młodzież, dorosłych. W ramach projektu zaplanowano utworzenie w miejscu obecnie zaniedbanych boisk, nowej infrastruktury w postaci boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do koszykówki. Zakres projektu obejmuje wykonanie: - boiska do siatkówki plażowej o wymiarach ok. 12mx13m, z polem gry o wymiarach 16x8. Boisko wyposażone w montowane na stałe słupki, siatkę i linie pola gry oraz piłkochwyty o wys. 4 m od strony linii końcowej, dł. 26 m. Piłkochwyty- siatka mocowana do stalowych słupków z pomocą stalowych linek i zaczepów. Nawierzchnia boiska- piasek. - boisko do koszykówki o wymiarach ok. 28,6x15,24 m, w tym wykonanie nowej podbudowy, montaż nawierzchni sportowej polipropyleniowej wraz z pomalowaniem linii do gry w kosza. Zakup, dostawa i montaż na stałe koszy do koszykówki z tablicą o wym. 120x90 cm- typu "gęsia szyja", stalowa obręcz z siatką. Montaż piłkochwytów wokół boiska o wys. 4m dł. 90 mb wraz z furtką wejściową. Nawierzchnia boiska polipropylenowa modułowa, wykonana ze specjalistycznej mieszanki kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia, z dodatkiem absorberu UV zapewniającego ochronę przed utratą koloru, z dodatkami antystatycznymi redukującymi nagromadzenie ładunków elektrostatycznych na użytkownikach boisk. - montaż małej architektury tj. min. 6 ławek oraz 2 koszy na odpadki. Dzięki realizacji projektu na dużym osiedlu mieszkalnym powstanie atrakcyjna, ogólnodostępna przestrzeń zachęcająca do trenowania i rozwijania gier zespołowych, aktywnego spędzania czasu wolnego wspólnie z innymi fanatykami sportu, integrująca mieszkańców, zachęcająca mieszkańców do aktywności sportowej, umożliwiająca zadbanie o kondycję fizyczną.

Zestawienie kosztów:

1.Koszt dokumentacji50 000.00 zł
2.Koszt wykonania boiska do koszykówki wraz z piłkochwytami i koszami do koszykówki315 000.00 zł
3.Koszt wykonania boiska do siatkówki plażowej wraz z piłkochwytami125 000.00 zł
4.Koszt zakupu i montażu elementów małej architektury (ławki i kosze na odpadki)10 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 500 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: