Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Rewitalizacja strefy wypoczynku w Sobieszowie

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Ul. Karkonoska , naprzeciw przystanku Bronka Czecha , vis a vis KPN

Nr działki:

755

Skrócony opis projektu:

"Kamienna Fontanna" wymaga naprawy i modernizacji urządzeń do przepływu wody. Nowa rzeźba Kunegundy, zostanie wykonana tym razem z trwałego materiału granitu lub piaskowca wg wybranego projektu. Naprawa nawierzchni ścieżki, od Mostku Zuzia na odcinku ok. 10 mb. wymaga naprawy. Mała architektura zieleni i wymiana zniszczonych ławek zdecydowanie poprawi wygląd tej strefy wypoczynku.

Pełny opis projektu:

Kamienna Fontanna powstała w tzw. Czynie Społecznym przez mieszkańców Sobieszowa. Obecnie wymaga oczyszczenia i uporządkowania terenu, naprawy lub wymiany urządzeń do zamkniętego obiegu wody. Rzeźba Legendy Karkonoszy Kunegundy w miejsce drewnianej powstanie z granitu strzegomskiego lub piaskowca i zostanie wykonana przez rzeźbiarza z pobliskiego Pasiecznika. Można rozważyć możliwość wykonania projektu Kunegundy absolwentom Szkoły Rzemiosł Artystycznych z pobliskich Cieplic. Naprawa części nawierzchni ścieżki od. drewnianego mostku Zuzia na odcinku ok. 10 mb. Wymaga wykonania podłoża profilowanego i umocnienia tłuczniem kamiennym o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz profilowania nawierzchni o powierzchni 80m2.

Zestawienie kosztów:

1.Dokumentacja projektowa25 000.00 zł
2.Uporządkowanie terenu20 000.00 zł
3.Naprawa uruchomienie fontanny170 000.00 zł
4.Koszt projektu, materiały, rzeźba i transport120 000.00 zł
5.Naprawa zapadniętej nawierzchni ścieżki30 000.00 zł
6.Mała architektury35 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 400 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: