Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Siłownia zewnętrzna w "Norwidzie"

Typ projektu:

OŚWIATOWY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

tereny zielone przy II LO im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze, ul. Gimnazjalna 2

Nr działki:

17

Skrócony opis projektu:

Siłownia zewnętrzna- Projekt zakłada uporządkowanie kolejnego zielonego zakątka na terenie szkoły i stworzenie w nim ogólnodostępnej, plenerowej siłowni ze zróżnicowanymi urządzeniami dla dzieci oraz dla dorosłych.

Pełny opis projektu:

Siłownia ta mogłaby być wykorzystana przez młodzież w czasie przerw lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Urządzenia zawarte w projekcie są dobrane tak, aby każde stanowisko można było wykorzystać w wieloraki sposób. Stwarza to możliwość przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego w tym miejscu. Znacznie urozmaiciłoby powiększyłoby to bazę sportową w II LO. Ponieważ teren szkoły nie jest zamykany, to z siłowni zewnętrznej bezpłatnie korzystać będą mieszkańcy Jeleniej Góry. Monitorowany teren i widoczny regulamin obiektu stwarzałby możliwość bezpiecznego i aktywnego spędzenia czasu. Urządzenia zaproponowane w tym projekcie różnią się od urządzeń, które najczęściej można spotkać w tego typu obiektach. Dlatego realizacja tej siłowni znacznie by urozmaiciła ofertę w tym zakresie.

Zestawienie kosztów:

1.rowerek12 000.00 zł
2.talia-biegacz-wahadło15 000.00 zł
3.ławka18 000.00 zł
4.drążki+koła gimnastycze25 000.00 zł
5.drabinka15 000.00 zł
6.belka do wypadów w przód15 000.00 zł
7.słupki+ pompki15 000.00 zł
8.drabinka podciąg nóg/ słup15 000.00 zł
9.stół do gry w piłkarzyki13 000.00 zł
10.dostawa+ montaż20 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 178 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: