Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2

Typ projektu:

ZIELONY - ułatwiający adaptację miasta do zmian klimatu ( do: 250 000 zł brutto )

Dokładny adres:

ścieżka rekreacyjna wzdłuż obwodnicy

Nr działki:

17/2;33;13;16;

Skrócony opis projektu:

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń wzdłuż ścieżki rowerowo- pieszej po stronie południowej obwodnicy (DK-3), oraz obsadzenie miejsc wypoczynku przy ścieżce. Nowe nasadzenia mają oddzielić ruch osobowy od samochodowego w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na ścieżce, oraz zmniejszenia hałasu. Z biegiem lat nasadzenia drzew będą również stanowić źródło cienia dla odpoczywających osób. Więcej roślinności wzdłuż dróg wpływa na zmniejszenie prędkości jazdy pojazdów, a co za tym idzie większe bezpieczeństwo pieszych.

Pełny opis projektu:

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ścieżki rekreacyjnej wzdłuż drogi krajowej nr 3- obwodnica od strony Maciejowe obok krzyża, po południowej stronie (oddzielenie pasa drogowego od ścieżki zielenią izolacyjną). Precyzyjne określenie miejsc na załączonym dokumencie. Beneficjentami projektu będą wszystkie osoby aktywnie wypoczywające w na ścieżce rekreacyjnej, oraz mieszkańcy Zabobrza i Jeleniej Góry. Zanieczyszczenia powietrza wyłapane przy źródle powstawania nie będą migrować w głąb osiedla. Pośrednimi beneficjentami będą ta osoby hospitalizowane w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym, ponieważ planowana do obsadzenia zieleń jest dokładnie pomiędzy drogą a szpitalem. Wśród beneficjentów będą zarówno dzieci jak i osoby starsze, dla których odpoczynek w cieniu podczas upalnego dnia może być warunkiem do wyjścia na dwór i dbania o kondycję. Dokument zawierający badania naukowe o korzystnym wpływie zieleni izolacyjnej przy drogach na jakość powietrza za nim stanowi załącznik to wniosku. Zwarta zieleń ogranicza o 50% zawartość niebezpiecznych substancji w powietrzu. Dodatkowo ogranicza przenikanie kurzu i pyłów, które niekorzystnie wpływają na układ oddechowy. W ramach projektu zostaną wykonane (określenie miejsc projektu na załączonym dokumencie zał.nr. 2): 1. Obsadzenie miejsca wypoczynkowego przy ścieżce na krzyż (oznaczenie 1 na ww. dokumencie ) • 3 drzewa o obwodzie pnia drzew o obwodach pni (na wys. 1,0 m) nie mniejszych niż 12-14 cm (Lipa drobnolistna, lub Prusnus Serrulata Kanzan) • Krzewy uzupełniające z listy stanowiącej złącznik 2. Obsadzenie miejsca wypoczynkowego po południowej stronie DK-3 na działce nr. 33 (oznaczenie 2 na ww. dokumencie) • Drzewo obwodzie pnia (na wys. 1,0 m) nie mniejszych niż 12-14 cm (Lipa drobnolistna) 3. Stworzenie pasa zieleni izolacyjnej między pasem jezdni od strony południowej a ścieżką. Tam gdzie występuje rów melioracyjny – przesunięcie zieleni w stronę pasa jezdni, tak by umożliwić łatwe koszenie rowu melioracyjnego. Całkowita szerokość pomiędzy drogą, a chodnikiem wynosi 7 m, obsadzenia zgodnie z prawem można wykonywać w odległości 3m. od skrajni drogi. Rów melioracyjny ma około 1metr szerokości, pozostają 3 m. szerokości, które w ramach projektu miałyby zostać obsadzone zielenią izolacyjną. Długość nasadzeń zgodnie z obmiarem z geoportalu 540mb. 4. Jakość materiału szkółkarskiego i gęstość obsadzenia w załączniku . Rezultatem projektu będzie • poprawa jakości powietrza w miejscu aktywnego wypoczynku. Zieleń izolacyjna będzie nie tylko wpływać na teren ścieżki, ale także poprzez zatrzymywanie pyłów oraz filtrację powietrza wpłynie na poprawę jakości powietrza w innych rejonach Jeleniej Góry – szczególnie na Zabobrzu. • Zmniejszenie hałasu na ścieżce rekreacyjnej. • Poprawa nawilżenia powietrza przy ścieżce latem. • Stworzenie miejsc bytowania ptaków i pszczół (wybór roślin został opracowany biorąc pod uwagę potrzeby zwierząt) • Masa zielona absorbuje wodę i działa retencyjnie (szczególnie istotne wiosną przy zwiększonych opadach) • Przygotowanie miejsc odpoczynku w cieniu. Ze względu na zmiany klimatu jako społęczeństwo musimy dbać o potrzeby osób słabszych fizycznie, żeby mogły aktywnie wypoczywać także w upalne dni. • Zmniejszenie oddziaływania wiatru na osoby przebywające na ścieżce – większa przyjemność, mniejsze niebezpieczeństwo tzw. przewiania. Projekt zakłada obsadzanie krzewami o dużej odporności na warunki miejskie i drogowe, wyselekcjonowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Szczegółowy wykaz proponowanej do obsadzenia roślinność znajduje się w załączniku nr. 1. Wg. nas docelowy wybór powinien zostać dokonany po konsultacjach z osobami odpowiedzialnym w UM . Proponujemy derenie -różne odmiany, pęchęrznicę, róże pomarszczoną, Należy dokonać wyboru tylko spośród zieleni zalecanej do tego typu nasadzeń. Wybór właściwej roślinności odpornej na warunki drogowe jest kluczowy ze względu na powodzenie projektu i jego długotrwały rezultat. Przy nasadzeniach publicznych nie powinny być brane pod uwagę osobiste lub czysto estetyczne argumenty. Wybór np. odmianowych cyprysików Lawsoniana do obsadzenia „ślimaków” na skrzyżowaniu DK-3 i ul. Ogińskiego jest tego najlepszym przykładem. Rośliny, które są wymagające nawet w uprawie ogrodowej nie mogą być wybierane do obsadzania miejsc publicznych narażonych nie tylko na warunki atmosferyczne, ale także zanieczyszczenie powietrza, przesuszenie, obsikiwanie przez psy, ponieważ nie wyglądają atrakcyjnie, ani nie spełniają swoich funkcji długofalowych. W realizację obiecała się zaangażować Pani Anna Rychlewska nauczyciel Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Jeleniej Górze. Uczniowie mogą zrealizować nasadzenia w ramach praktyk zawodowych. Jestem gorącym zwolennikiem elementu przysięgi Hipokratesa, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Świeże powietrze to podstawa dobrego zdrowia i życia. Świeże powietrze przy miejscu aktywnego wypoczynku jest tym bardziej istotne, ponieważ przy zwiększonym wysiłku fizycznym dochodzi również do zwiększonej wymiany gazowej, a co za tym idzie zwiększonemu wchłanianiu składników niebezpiecznymi z powietrza. Ostatnie lata dość boleśnie przekonały nas jak ważne jest dbanie o nasz układ oddechowy. Dla nas szczególne znaczenie ma zdrowie dzieci uczących się jeździć na rowerach, oraz osób starszych. Zwarta zieleń, oddzielająca drogę od chodnika ogranicza o 50% zanieczyszczenie pochodzące z ciągów komunikacyjnych (patr załącznik 3). Na taki efekt będzie trzeba poczekać kilka lat, ale tylko dziąłanie teraz może znacząco poprawić przyszły stan powietrza. Ponieważ zieleń potrzebuje czasu, by móc wykonywać dla nas pożyteczną pracę im szybciej ją zasadzimy tym szybciej będziemy mieć efekty. Duża, szybko rosnąca zieleń przekłada się na efektywne zmniejszenie zapylenia i zanieczyszczenie powietrza. W strategii miasta pojawia się cel ukwiecania miasta, niemniej najpierw trzeba zadbać o dużą zieleń aktywnie filtrującą powietrze, która potrzebuje czasu na rozwój; dopiero w dalszej konieczności można rozważać ukwiecanie, którego efekt jest szybki, ale niewielki jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza. To tak jak najpierw trzeba zadbać o zdrową cerę, a dopiero później upiększać ją makijażem, ponieważ sam makijaż na chorej skórze nie wygląda dobrze. Proponowane do nasadzeń krzewy zawierają także różę pomarszczona ( Rosa Rugoza), która pięknie kwitnie i pachnie, więc także cel ukwiecania miasta może zostać osiągnięty. Ze ścieżki rekreacyjnej codziennie, nawet mimo niesprzyjającej pogody korzysta mnóstwo Jeleniogórzan. Jest łatwo dostępna dla wszystkich mieszkańców Zabobrza, także dla osób nawet z bardzo dużymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Dla pozostałych mieszkańców to jedno z niewielu miejsc gdzie można uprawiać jazdę na rolkach, nartach biegowych na rolkach i hulajnogach. To także jedno z niewielu miejsc, gdzie można w bezpiecznych warunkach uczyć dzieci jazdy na rowerze. Nie trzeba nikogo przekonywać jak ważne jest to miejsce dla nas wszystkich, i jak ważnym jest czyste powietrze w takim miejscu. Zieleń izolacyjna to także zmniejszenie hałasu. Hałas w każdych warunkach wpływa na człowieka destrukcyjnie., zwiększa drażliwość i nerwowość. Choroby psychiczne i zaburzenia zachowania coraz częściej trapią mieszkańców Jeleniej Góry, dlatego każdy sposób na zmniejszenie narażenia na hałas może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Stworzenie dodatkowych miejsc wypoczynku to pomysł zgłoszony bezpośrednio przez seniorów korzystających ze ścieżki, dla których przejście całej długości ścieżki, aż do ławeczki przy parkingu od strony Grabarowa bywa zbyt męczące. Należy pamiętać, że te osoby czasami są w trakcie np. rekonwalescencji po chorobie i naszym obowiązkiem jest zapewnienie im bezpiecznego wypoczynku. Zwiększenie masy zielonej to także zmniejszenie nagrzewania terenu wkoło oraz zwiększenie nawilżenia powietrza, co obniża odczuwalną temperaturę. Mniejsze nagrzewanie asfaltu to także mniej niebezpiecznych substancji lotnych uwalniających się z tej powierzchni. Wybór roślin został także podyktowany potrzebami ptaków i pszczół. O korzyściach jakie dają nam pszczoły nie trzeba wspominać. Jednocześnie jako główne rośliny przyciągające pszczoły zaplanowano lipy, wiec ze wglądu na wysokość drzewa nie będzie niebezpieczeństwa użądlenia przez pszczoły. Natomiast należy w tym miejscu przypomnieć dlaczego tak ważne są w przestrzeni miejskiej ptaki i dlaczego należy sadzić rośliny przyjazne ptakom. Ptaki nie tylko wyjadają larwy wielu szkodnikow, zjadają również owady np. komary, oraz polują na gryzonie typu myszy i szczury. Estetyka miasta i atrakcyjne miejsca wypoczynku przyciągają inwestorów, nowych mieszkańców, a przede wszystkim sprawiają, że ludzie chcą mieszkać w takich miejscach. Żywopłot oddzielający ścieżkę zwiększy przyjemność czasu wolnego młodzieży, która mając ofertę spędzania aktywnie czasu po pracy chętniej zdecyduje się na pozostanie w rodzinnej miejscowości zamiast emigrować. Drzewa oraz krzewy to także naturalna retencja poprawiająca warunki przeciwpowodzione. Jedno drzewo w ciągu roku absorbuje ok. 3 tys. litrów wody opadowej . Drzewa oraz krzewy to również bioróżnorodność i możliwość obcowania z naturą. Z puntu widzenia biogogicznego koszone trawniki to pustynia. Zaproponowany koszt został oszacowany "z górką", koniecznym jest przeprowadzenie zapytania ofertowego i jesli koszty okażą sie niższe wykonanie większej ilości nasadzeń. Można w ramach tego projektu wypełnić luki w żywopłotach w dalszej części ul. Jana Pawła - między skrzyżowaniem z ulicą Kiepury, a ze skrzyżowaniem z ulicą Różyckiego. https://cordis.europa.eu/article/id/413280-hedging-against-traffic-emissions-cut-roadside-pollution-with-vegetation-barriers/pl https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zabojczy-smog-z-samochodowych-spalin.html https://smoglab.pl/krzewy-moga-chronic-zanieczyszczeniem-powietrza-skuteczniej-niz-drzewa/ http://zm.org.pl/?a=highways-astma https://www.dw.com/pl/mieszkasz-blisko-ruchliwych-dr%C3%B3g-ryzykujesz-demencj%C4%99/a-37031890 https://zszp.pl/roslina/zielono-wkolo/zielone-drogi/

Zestawienie kosztów:

1.posadzenie 5000 sztuk krzewów po 50zł sztuka ( konieczność przeprowadzenia zapytania oferotowego)250 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 250 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Załącznik: ruch drogowy a choroby układu oddechowego.pdf

Załącznik: badania dotyczące wpływu zieleni przydrożnej dla bezpieczeństwa ruchu drogowego eng wraz z tłumaczeniem.pdf

Załącznik: wpływ żywopłotu na stan powietrza za nim.pdf

Załącznik: Załącznik 1. Korzyści z obsadzania dróg drzewami, wrac z doborem gatunkowym- opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.pdf

Załącznik: kontyuacja projektu obsadzania ścieżki wzdłuż obwodnicy Jeleniej Góry.png

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: