Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2024

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie uzyskania opinii mieszkańców na temat Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 oraz wypracowanie rekomendacji na lata następne.

PRZEJDŹ DO INFORMACJI - PRZECZYTAJ KOMUNIKAT Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych

Rozstrzygnięcie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

Szanowni Państwo, 

zapraszamy  do zapoznania się z wykazem projektów przyjętych do realizacji w ramach JBO  na rok 2024.

Zgodnie z zapisami § 6 ust. 3  Regulaminu JBO na rok 2024, w przypadku projektu, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli środków, za zgodą Wnioskodawcy projektu, dopuszcza się zmniejszenie zakresu zadania stanowiącego przedmiot projektu do wysokości posiadanych środków.  Z uwagi na wyczerpanie kwot  przeznaczonych na realizację poszczególnych kategorii projektów, 3 projekty  przyjęto do realizacji w ograniczonym  zakresie rzeczowym,  dostosowanym  do wysokości dostępnych środków:

  • Projekt inwestycyjny pn. „Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie”
  • Projekt oświatowy pn. „Elektronik – wspieramy aktywność”
  • Projekt społeczny pn. „Poznaj Polskę”

PROJEKTY INWESTYCYJNE Do realizacji przechodzą 4 zadania.
Łączna wartość zwycięskich zadań w ramach projektów inwestycyjnych: 1 800 000,00  zł

Nr wniosku Tytuł projektu Wnioskowana wartość projektu Wartość projektu zatwierdzona do realizacji Suma głosów
38 Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze 500 000,00 500 000,00 863
2 Brzozowy zakątek na Zabobrzu – miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców 399 890,00 399 890,00 672
1 Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze 500 000,00 500 000,00 637
12 Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie 490 000,00 400 110,00 393

  PROJEKTY OŚWIATOWE Do realizacji przechodzą 2  zadania.
Łączna wartość zwycięskich zadań w ramach projektów oświatowych:  700 000,00  zł

Nr wniosku Tytuł projektu Wnioskowana wartość projektu Wartość projektu zatwierdzona do realizacji Suma głosów
8 Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabawy pod chmurką 500 000,00 500 000,00 1 294
24 Elektronik – wspieramy aktywność 464 000,00 200 000,00   829

PROJEKTY SPOŁECZNE Do realizacji przechodzą 3 zadania.
Łączna wartość zwycięskich zadań w ramach projektów społecznych: 350 000,00 zł

Nr wniosku Tytuł projektu Wnioskowana wartość projektu Wartość projektu zatwierdzona do realizacji Suma głosów
14 Jarmark wielkanocny w Jeleniej Górze 150 000,00 150 000,00 748
27 Rodzinka.jg vol. 3 150 000,00 150 000,00 708
21 Poznaj Polskę 150 000,00 50 000,00 541

PROJEKTY ZIELONE Do realizacji przechodzi1  zadanie.
Łączna wartość zwycięskiego zadania w ramach projektów zielonych:  250 000,00  zł

Nr wniosku Tytuł projektu Wnioskowana wartość projektu Wartość projektu zatwierdzona do realizacji Suma głosów
29 Zielono w sercu miasta – Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei 250 000,00 250 000,00 2 266

Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za złożone propozycje,
głosującym –za wszystkie oddane głosy.

Szanowni Państwo,

W dniu 16 października 2023 r. o godzinie 14:00 zakończyło się głosowanie na projekty złożone w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. W głosowaniu wzięło udział 4 625 mieszkańców naszego miasta, w tym 3 414 kobiet oraz 1 211 mężczyzn.

4 583 osób głosowało poprzez platformę elektroniczną, natomiast  42 osoby zagłosowały za pośrednictwem asystenta wprowadzającego dane z wypełnionej karty papierowej, w punktach do głosowania utworzonych w budynkach Urzędu Miasta i jednostkach organizacyjnych Miasta.

W końcowym efekcie oddano 15 979 głosów.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją dotyczącą liczby głosów oddanych na poszczególne propozycje projektów.

Wykaz projektów przyjętych do realizacji zostanie ogłoszony w terminie do dnia 27 października 2023 r.

Lp. Głosów Typ Kwota Id Tytuł
Projekty INWESTYCYJNE
1 863 INWESTYCYJNY 500 000 38 Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze
2 672 INWESTYCYJNY 399 890 2 Brzozowy zakątek na Zabobrzu- miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.
3 637 INWESTYCYJNY 500 000 1 Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze
4 393 INWESTYCYJNY 490 000 12 Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie.
5 326 INWESTYCYJNY 468 507 16 Przebudowa ulicy Różyckiego wzdłuż budynków nr 21, 23, 25, 27 wraz z budową miejsc postojowych oraz przebudowa kanalizacji deszczowej i przyłączy wodnych
6 298 INWESTYCYJNY 400 000 39 Mobilne Miasteczko Ratunkowe
7 250 INWESTYCYJNY 500 000 28 Rewitalizacja Placu Kościuszki - odrestaurowanie fontanny
8 233 INWESTYCYJNY 420 413 15 PRZEBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH USYTUOWANYCH WZDŁUŻ ULICY WIŁKOMIRSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE
9 138 INWESTYCYJNY 110 000 23 Staw gier
10 125 INWESTYCYJNY 65 000 19 Chodnik obok kościoła pw. Świętego Marcina w Jeleniej Górze - Sobieszowie
11 119 INWESTYCYJNY 49 500 25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
Projekty OŚWIATOWE
12 1 294 OŚWIATOWY 500 000 8 Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabawy pod chmurką
13 829 OŚWIATOWY 464 000 24 Elektronik-wspieramy aktywność.
14 672 OŚWIATOWY 178 000 7 Siłownia zewnętrzna w "Norwidzie"
15 509 OŚWIATOWY 500 000 32 POPRAWA BAZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 - ETAP 2
16 492 OŚWIATOWY 300 000 10 Integracja, edukacja, zabawa - plac zabaw inny niż wszystkie
17 418 OŚWIATOWY 443 024 4 "Biegnij i skacz!"- budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m zakończonej skocznią w dal.
Projekty SPOŁECZNE
18 748 SPOŁECZNY 150 000 14 Jarmark wielkanocny w Jeleniej Górze
19 708 SPOŁECZNY 150 000 27 Rodzinka.jg vol. 3
20 541 SPOŁECZNY 150 000 21 Poznaj Polskę
21 506 SPOŁECZNY 96 600 20 Wakacje z NBA 2024
22 457 SPOŁECZNY 70 000 37 Aktywny senior w mieście
23 312 SPOŁECZNY 33 100 34 Integracja z SP15
24 298 SPOŁECZNY 44 150 35 Zorientowana Jelenia Góra
25 296 SPOŁECZNY 29 100 6 IX Memoriał im. Mariusza Warzyboka na sankorolkach
26 178 SPOŁECZNY 150 000 30 Senior poznaje Polskę - Wycieczki aktywnych seniorów
Projekty ZIELONE
27 2 266 ZIELONY 250 000 29 Zielono w sercu miasta - Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei
28 1 401 ZIELONY 80 000 13 Poprawa / doposażenie skweru przy ul. Cieplickiej o ławeczki i nasadzenia roślin ozdobnych.
Podsumowanie
razem: 15 979 suma: 7 491 282    

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW NIEDOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW PO OCENIE FORMALNEJ

Szanowni Mieszkańcy

Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Jeleniej Górze w perspektywie kolejnego roku budżetowego. To wydzielona część budżetu Miasta Jelenia Góra oddana w ręce mieszkańców.

Oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod głosowanie;
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej na rok 2024;
  • realizacja projektów wybranych w JBO 2024  odbywa się  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy  prawo zamówień publicznych, ustawy o  działalności pożytku publicznego
    i  o wolontariacie oraz ustawy  o finansach publicznych.

Formuła Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 została zmieniona w stosunku do lat ubiegłych. Przede wszystkim zniesiono ograniczenie wiekowe mieszkańców, którzy mogą wziąć udział w JBO 2024, zmieniono również zapisy dotyczące definicji mieszkańców uprawnionych do zgłaszania propozycji projektów.

Ponadto, wprowadzono wymagania dotyczące ogólnodostępności projektu, definiowanej jako obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu do efektów realizacji projektu z budżetu obywatelskiego wszystkim mieszkańcom miasta Jelenia Góra.

Zaznaczyć jednak należy, że adresowanie działań w szczególności do konkretnych, licznych grup mieszkańców - np. dzieci, seniorów - nie powoduje naruszenia zasady ogólnodostępności. Kolejne zmiany to włączenie wnioskodawców w proces realizacji zgłoszonych przez nich projektów, wprowadzenie ewaluacji budżetu obywatelskiego oraz ograniczenie puli środków na projekty oświatowe.  Zatem zgłoś swoją propozycję projektu do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 (JBO 2024) i zmieniaj nasze miasto!

Mieszkańcy decydują !
Zapraszamy !!!

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak

Raport podsumowujący

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz projektu Regulaminu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Raport_konsultacje_JBO.pdf317.28 KBpobierz plik