Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Mobilne Miasteczko Ratunkowe

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Plac Ratuszowy

Nr działki:

Projekt będzie realizowany na terenie miasta Jelenia Góra podczas imprez kulturalno-oświatowych na Placu Ratuszowym. Projekt bedzie realizowany również w szkołach i przedszkolach zlokalizowanych na terenie m. Jelenia Góra, podczas festynów, prelekcji.

Skrócony opis projektu:

Mobilne Miasteczko Ratunkowe – zakup profesjonalnego sprzętu wraz z infrastrukturą w celu organizacji mobilnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Miasteczko Ratunkowe będzie pojawiać się na terenie miasta Jeleniej Góry podczas różnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, jak również odwiedzi jeleniogórskie przedszkola i szkoły by w przystępny i atrakcyjny sposób kształtować w nich proaktywną postawę i prawidłowe zachowanie. Zakupiony sprzęt pozwoli na podniesienie świadomości społecznej dotyczącej określonych zagrożeń, udzielania pierwszej pomocy i oswojenia się ze strachem. Celem realizacji zadania jest przygotowanie i zaangażowanie uczestników do działań, w których każdy poczuje się odważny i zdeterminowany do podejmowania czynności służących ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.

Pełny opis projektu:

Mobilne Miasteczko Ratunkowe to zadanie dzięki któremu zakupiony zostanie profesjonalny sprzęt wraz z infrastrukturą , dzięki któremu finalnie będą mogły zostać przeprowadzone warsztaty i pokazy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Mobilne, pneumatyczne namioty, na których nadrukowane zostaną numery alarmowe będą pojawiać się na terenie miasta podczas różnych imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych. W ich przestrzeni, dzięki profesjonalnemu sprzętowi takiemu jak fantomy, zestawy do pozoracji ran, zadymiarki itp., przy współpracy ze strażą pożarną czy pogotowiem ratunkowym, w atrakcyjny i przystępny sposób, głównie poprzez zabawę, będziemy uczyć dzieci jak zachowywać się w sytuacjach określonych zagrożeń w przypadku zagrożenia życia swojego i innych.

Zestawienie kosztów:

1.Zakup profesjonalnego sprzętu na cele edukacji z pierwszej pomocy (fantomy, maty, zestawy do pozoracji ran, opatrunki, kamizelki, AED treningowy i podobne)150 000.00 zł
2.zakup mobilnych, pneumatycznych namiotów wraz z dostawą39 800.00 zł
3.zakup sprzętu na cele warsztatów z bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zadymiarki, maty, symulatory pożaru, komplet ubrań ochronnych, przyczepa i podobne)45 000.00 zł
4.zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia pokazów i warsztatów (przyczepa, projektory mobilne, tła do namiotów, stoliki, krzesła, dystrybutory na wodę, laptopy wraz z orogramowaniem na potrzeby prezentacji, ekrany do prezentacji - telewizory, telefony130 000.00 zł
5.materiały promocyjne (banery, flagi, film dokumentujący zadanie, dokumentacja fotograficzna, pufy, balony i podobne)12 000.00 zł
6.projekty graficzne, nadruki na namiotach, balonach13 130.00 zł
7.Książeczki edukacyjne (druk, skład)10 070.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 400 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: