Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Zielony i bezpieczny zbieg ulic Pocztowej i Okrzei

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Zbieg ulic: Okrzei i Pocztowej

Nr działki:

Obręb 28 NE, Jednostka ewidencyjna: 026101_1 (M. Jelenia Góra), numer: 76/2,

Skrócony opis projektu:

Zielony i bezpieczny zbieg ulic Pocztowej i Okrzei to projekt polegający na przebudowie, poprawie bezpieczeństwa oraz zazielenieniu tej części naszego miasta poprzez posadzenie 8 klonów Globosum.

Pełny opis projektu:

Zielony i bezpieczny zbieg ulic Pocztowej i Okrzei to projekt polegający na przebudowie, poprawie bezpieczeństwa oraz zazielenieniu tej części naszego miasta poprzez posadzenie 8 klonów Globosum. Projekt ten przyczyni się do: • zwiększenia ilości terenów zielonych w mieście, • zwiększenia bezpieczeństwa pieszych (likwidacja przejścia na drodze dwu kierunkowej i przeniesienie ruchu pieszego na drogę jednokierunkową; montaż progu spowalniającego; zwiększenie widoczności przejścia dla pieszych - brak pojazdów zaparkowanych na powierzchniach wyłączonych z ruchu); • poprawy gospodarowania wodami opadowymi (część opadów zostanie wchłonięta przez tereny zielone). Jego realizacja będzie przebiegać w dwóch etapach: Etap I: • rozebranie nawierzchni i podbudowy, • ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem, • wywóz i zagospodarowanie odpadów, • regulacja krawężnika, • studnia rewizyjna i kanalizacja deszczowa, • przeniesienie przejścia da pieszych. Etap II: • Wybranie urobku na głębokość 1,5 m, • zakup ziemi i jej rozścielenie, • posadzenie 8 drzew (klon Globosum).

Zestawienie kosztów:

1.Etap I (uporządkowanie i przebudowa nawierzchni, prace wodno - kanalizacyjne, przeniesienie przejścia dla pieszych)97 000.00 zł
2.Etap II (przygotowanie, zakup i zasadzenie 8 klonów Globosum)86 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 183 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: NEGATYWNA

UWAGI: Nasadzenia ograniczą widoczność pieszych w strefie dojścia do przejścia dla pieszych oraz spowodują trudności w utrzymaniu skrajni drogowej podczas wzrostu drzewa. Realizacja zadania zablokuje możliwości wprowadzenia ruchu dwukierunkowego.

Lokalizacja na mapie: