Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

POPRAWA BAZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 - ETAP 2

Typ projektu:

OŚWIATOWY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Kamiennogórska 9 58-570 Jelenia Góra

Nr działki:

701/2

Skrócony opis projektu:

Projekt "POPRAWA BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 - ETAP 2" ma na celu naprawę nawierzchni na placu zabaw, malowanie bieżni, renowację boiska asfaltowego, wymiana nawierzchni toru startowego. Naprawa nawierzchni placu zabaw poprawi bezpieczeństwo uczniów korzystających z placu zabaw oraz dzieci, które korzystają z niego po pracy szkoły. Renowacja boiska asfaltowego i boiska zielonego pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i komfort ćwiczeń. Odnowione linie miasteczka ruchu drogowego pozwolą na doskonalenie umiejętności uczniów podczas zajęć z komunikacji. Nawierzchnia bieżni jest już bardzo zużyta i wymaga renowacji. Natomiast wymiana nawierzchni toru startowego przyczyni się do poprawy miejsca treningowego dla dzieci szkolnych i młodzieży klubowej trenujących saneczkarstwo.

Pełny opis projektu:

Projekt "POPRAWA BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 - ETAP 2" to kontynuacja projektu z 2023r. Powyższy projekt pozwoli na pełną poprawę bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze. Boiska szkolne, plac zabaw, bieżnia to obiekty, które były remontowane lub budowane wiele lat temu. Duża eksploatacja spowodowała, iż obiekty te są mocno zużyte i ograniczają ich funkcjonalność. Odnowienie bieżni, usunięcie pęknięć na boisku asfaltowym, naprawa nawierzchni na placu zabaw oraz wymiana nawierzchni toru startowego dla saneczkarzy, czy wymiana nawierzchni na boisku zielonym pozwoli nie tylko na poprawę bezpieczeństwa , ale również na funkcjonalność i estetykę terenu znajdującego się przy szkole. Projekt ten to dopełnienie zeszłorocznego projektu w ramach którego nastąpi udoskonalenie bazy rekreacyjno-sportowej z której uczniowie będą mogli korzystać nie tylko podczas lekcji, ale również podczas przerw międzylekcyjnych, czy po szkole w ramach czasu wolnego. Projekt "POPRAWA BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ PRZY SZKOLE ODSTAWOWEJ NR 15" to 2 i ostatni etap poprawy i udoskonalenia funkcjonalności obiektów sportowych przy szkole.

Zestawienie kosztów:

1.malowanie bieżni na niebiesko, konserwacja6 500.00 zł
2.malowanie linii na bieżni3 000.00 zł
3.renowacja boiska asfaltowego - połatanie pęknięć, odmalowanie linii miasteczka drogowego20 000.00 zł
4.wymiana toru startowego, malowanie linii36 000.00 zł
5.wymiana nawierzchni placu zabaw100 000.00 zł
6.wymiana nawierzchni boiska zielonego280 000.00 zł
7.ławki do siedzenia - 5 sztuki3 000.00 zł
8.koszt dokumentacji, nadzór inwestorski50 000.00 zł
9.kosze na śmieci - 3 sztuki1 500.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 500 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: