Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Senior poznaje Polskę - Wycieczki aktywnych seniorów

Typ projektu:

SPOŁECZNY - do 150 000 zł brutto

Dokładny adres:

Plac Ratuszowy

Nr działki:

026101_1.0028.AR_58.19/2

Skrócony opis projektu:

Organizacja wycieczek autokarowych dla jeleniogórskich seniorów, których celem jest integracja, nawiązanie nowych znajomości oraz szansa na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Przez zróżniocowany i ciekawy program wycieczek jeleniogórscy seniorzy poszerzą swoje horyzonty oraz zostaną zachęceni do wyjścia z domu.

Pełny opis projektu:

Kompleksowa organizacja m.in 10 autokarowych jednodniowych wycieczek dla jeleniogórskich seniorów. Wyjazdy będą doskonałą okazją do poznania nowych ludzi, integracji, rozwijania zainteresowań, relaksu oraz zadbania o zdrowie, kondycję fizyczną i sprawność ruchową. Głównym załozeniem projektu jest organizacja cyklu spotkań wyjazdowych dla osób w podeszłym wieku, pozwalających na ich aktywne uczestnictwo i zmierzających jednocześnie do zwiększenia integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku – seniorów. Poprzez realizację zadania będzie mozna zwiększyć dostępność do różnych ciekawych form kulturalnych i krajoznawczych pozwalających na jak najpełniejszy rozwój, samorealizację. Projekt pozwoli na zwiększenie świadomości na temat roli kultury oraz krajoznawstwa w życiu człowieka, rozumienie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego. Zakladamy organizację m.in 10 jednodniowych wycieczek autokarowych dla grupy każdorazowo 50 jeleniogórskich seniorów. Oferta obejmuje przejazd, opiekę przewodnika, opłaty wstępów, ubezpieczenie oraz posiłek. Przy wycieczce dwudniowej cena dodatkowo będzie obejmować nocleg. Jeleniogórscy seniorzy będą mogli poszerzać swoje horyzonty oraz mieć możliwość ciekawie spędzić czas.

Zestawienie kosztów:

1.Wycieczki autokarowe dla seniorów (przewodnik, ubezpieczenie, wyżywienie, ewentualny nocleg)123 000.00 zł
2.Koszty administracyjne27 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 150 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: