Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

CIEPLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Norweskiego w Jeleniej Górze - Cieplicach

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

ul. Wolności, 58-560 Jelenia Góra

Nr działki:

2/9, AM 7, Obr. C-V

Skrócony opis projektu:

Projekt przewiduje urządzenie na terenie miasta Jelenia Góra w Parku Norweskim w Cieplicach, przy boisku piłkarskim - wybiegu dla psów wraz z odpowiednim wyposażeniem. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry.

Pełny opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie miejsca, gdzie w zgodzie z przepisami miejscowymi można swobodnie wypuszczać psy sprawując jednocześnie nad nimi właściwą opiekę, kształtowanie wśród właścicieli psów właściwych postaw w związku z opieką nad psami oraz realizowanie obowiązków wynikających z lokalnych przepisów porządkowych. W ocenie wnioskodawców należy stworzyć wzorem wybiegu dla psów na jeleniogórskim Zabobrzu również w Cieplicach miejsce dla właścicieli psów, by mogli oni w sposób właściwy sprawować opiekę nad psami, dbać o czystość i porządek w Jeleniej Górze. Stworzenie warunków powinno się odbywać poprzez urządzenie infrastruktury, która wspomoże właścicieli psów w sprawowaniu należytej nad nimi opieki, spowoduje zwiększenie dbałości właścicieli psów o zachowanie konieczności utrzymania czystości w mieście, co wprost wynika z zasad określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Jeleniej Górze. Takie miejsca jak wybiegi dla psów nie tylko dają możliwość sprawowania właściwej opieki nad psami ale też wpłyną na kształtowanie właściwych postaw wśród właścicieli psów jeśli chodzi o dbałość o czystość i nie zanieczyszczanie terenów przez psy. Doświadczenia wielu miast w Polsce pokazują, że problem zanieczyszczenia psimi odchodami można rozwiązać tylko poprzez stosowanie wielokierunkowych działań – edukacji, tworzenia infrastruktury, tworzenia systemu zachęt, działalności kontrolnej. Wnioskodawcy nie mają złudzeń, że problem zostanie rozwiązany natychmiast. Przy wycenie projektu wspierano się danymi ze strony http://wybiegidlapsow.pl/

Zestawienie kosztów:

1.Ogrodzenie z bramami i furtkami - 250 mb46 250.00 zł
2.Ławki 2 szt.3 000.00 zł
3.Kosz na odpady - 1 szt., kosz na psie odchody + dystrybutor na psie worki - 1 szt.3 500.00 zł
4.Tablica z regulaminem - 1 szt.1 000.00 zł
5.Wiata pojedyńcza - 1 szt.2 500.00 zł
6.Poidło - 2 szt.400.00 zł
7.Urządzenia zabawowo-treningowe dla psów - 5 szt.10 000.00 zł
8.Dokumentacja projektowa5 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 71 650.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: NEGATYWNA

UWAGI: Zadanie niemożliwe do realizacji na terenie parku ze względu na jego zabytkowy charakter.

Lokalizacja na mapie: