Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Poprawa/ doposażenie skweru przy ul. Cieplickiej o ławeczki i nasadzenia roślin ozdobnych.

Typ projektu:

ZIELONY - do 250 000 zł brutto

Dokładny adres:

Skwer po byłym targowisku przy b. Szkole Menedżerskiej przy ul. Cieplickiej

Nr działki:

481

Skrócony opis projektu:

W chwili obecnej skwer wymaga doposażenia w ławki, karmiki dla ptaków i nasadzenia wokół roślin / krzewów ozdobnych.

Pełny opis projektu:

W miejscu byłego targowiska powstał skwer, który w chwili obecnej wymaga upiększenia i doposażenia w ławeczki, głównie dla osób starszych i niepełnosprawnych (vide załącznik) oraz nasadzenia roślin ozdobnych.

Zestawienie kosztów:

1.projekt kosztorys5 000.00 zł
2.ławeczki, rośliny ozdobne, karmiki i inne55 000.00 zł
3.robocizna, transport , porządkowanie terenu20 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 80 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: