Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Poznaj Polskę

Typ projektu:

SPOŁECZNY - do 150 000 zł brutto

Dokładny adres:

Jelenia Góra

Nr działki:

Jelenia Góra

Skrócony opis projektu:

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu wycieczek dla mieszkańców Jeleniej Góry. Zorganizowanych zostanie 6 wycieczek jednodniowych do ciekawych miejsc Dolnego Śląska i sąsiednich województw oraz 2 wycieczek (2-3 dniowych) do bardziej oddalonych od Jeleniej Góry miejscowości, które są istotne historycznie, kulturowo lub folklorystycznie. Podsumowaniem zadania będzie Jarmark Mikołajkowy - polskie smaki. Jarmark rozpocznie okres przedświąteczny w Jeleniej Górze, zostanie już po raz trzeci zorganizowany na największym osiedlu w mieście, na Zabobrzu. Na Jarmark zostaną zaproszone osoby prezentujące potrawy z różnych stron Polski.

Pełny opis projektu:

Mając na uwadze dotychczasową realizację różnych zadań zarówno dla dzieci jak i dorosłych w tym dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, znam potrzeby większości z nich. Wiemy, że szczególnie osoby starsze niechętnie wychodzą z domu i spotykają się z innymi, obcymi osobami w ich wieku. Proponujemy zadania, które będą skierowane w pierwszej kolejności do seniorów i realizacja których pozwoli na zwiększenie ich aktywności, otwartości i współdziałania. Pozostali mieszkańcy także będą mogli korzystać z przedstawionej oferty. Tematem wiodącym będzie poznanie Polski od strony historycznej, kulturowej, kulinarnej i folklorystycznej. Przedstawiony przeze mnie projekt zakłada organizację sześciu wycieczek do ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku i w sąsiednich województwach oraz dwóch 2-3 dniowych do interesujących pod względem historyczny i kulturowym miejscowości położonych w innych rejonach Polski. Wycieczki będą organizowane dla grup czterdziestoosobowych. Uczestnicy projektu zwiedzą najpiękniejsze miejsca w Polsce, poznają nowych znajomy, zintegrują się w grupie oraz spędza aktywnie i poznawczo wolny czas. Uczestnikom zapewni się transport, opiekę organizatora, wstępy, przewodnika, ubezpieczenie, a także dopłatę do wyżywienia. Podsumowaniem zadania będzie organizacja Jarmarku Mikołajkowego - polskie smaki. Jarmark zainauguruje okres przedświąteczny, będzie to jednodniowa impreza, na której zaprezentują się producenci żywności z różnych stron Polski oraz wyrobów artystycznych. Uczestnikom zapewni się wigilijny poczęstunek oraz oprawę muzyczną – koncert kolęd. Angażowanie mieszkańców miasta do wspólnych prac zwiększy ich poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro. Budżet zadania został opracowany na podstawie cen z 2023 roku.

Zestawienie kosztów:

1.Organizacja wycieczek105 000.00 zł
2.Organizacja Jarmarku Mikołajkowego30 000.00 zł
3.Obsługa administracyjna, organizacyjna, ksiegowa, materiały i sprzęt biurowy15 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 150 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA


 


 

PRZYJĘTY DO REALIZACJI,
OGRANICZONY ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:


 

Skrócony opis projektu:

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu wycieczek dla mieszkańców Jeleniej Góry. Zorganizowane zostaną 3 wycieczki jednodniowe do ciekawych miejsc Dolnego Śląska i sąsiednich województw. Podsumowaniem zadania będzie Jarmark Mikołajkowy - polskie smaki. Jarmark rozpocznie okres przedświąteczny w Jeleniej Górze, zostanie już po raz trzeci zorganizowany na największym osiedlu w mieście, na Zabobrzu. Na Jarmark zostaną zaproszone osoby prezentujące potrawy z różnych stron Polski.

Pełny opis projektu:

Mając na uwadze dotychczasową realizację różnych zadań zarówno dla dzieci jak i dorosłych w tym dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, znam potrzeby większości z nich. Wiemy, że szczególnie osoby starsze niechętnie wychodzą z domu i spotykają się z innymi, obcymi osobami w ich wieku. Proponujemy zadania, które będą skierowane w pierwszej kolejności do seniorów i realizacja których pozwoli na zwiększenie ich aktywności, otwartości i współdziałania. Pozostali mieszkańcy także będą mogli korzystać z przedstawionej oferty. Tematem wiodącym będzie poznanie Polski od strony historycznej, kulturowej, kulinarnej i folklorystycznej. Przedstawiony przeze mnie projekt zakłada organizację trzech wycieczek do ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku i w sąsiednich województw. Wycieczki będą organizowane dla grup czterdziestoosobowych. Uczestnicy projektu zwiedzą najpiękniejsze miejsca w Polsce, poznają nowych znajomy, zintegrują się w grupie oraz spędza aktywnie i poznawczo wolny czas. Uczestnikom zapewni się transport, opiekę organizatora, wstępy, przewodnika, ubezpieczenie, a także dopłatę do wyżywienia. Podsumowaniem zadania będzie organizacja Jarmarku Mikołajkowego - polskie smaki. Jarmark zainauguruje okres przedświąteczny, będzie to jednodniowa impreza, na której zaprezentują się producenci żywności z różnych stron Polski oraz wyrobów artystycznych. Uczestnikom zapewni się wigilijny poczęstunek. Angażowanie mieszkańców miasta do wspólnych prac zwiększy ich poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro.

koszty składowe projektu:

1.Organizacja wycieczek30 000.00 zł
2.Organizacja Jarmarku Mikołajkowego17 000.00 zł
3.Obsługa administracyjna, organizacyjna, księgowa, materiały i sprzęt biurowy3 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 50 000.00 zł

Lokalizacja na mapie: