Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabawy pod chmurką

Typ projektu:

OŚWIATOWY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, 58-500 Jelenia Góra

Nr działki:

16/3

Skrócony opis projektu:

Modernizacja terenu w celu utworzenia ogólnodostępnego miejsca rekreacji, wypoczynku i zabawy dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.

Pełny opis projektu:

W ramach projektu obywatelskiego planowana jest modernizacja asfaltowego placu na terenie Zespołu Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze poprzez wykonanie na nim betonowej, gładkiej nawierzchni. W bezpośrednim sąsiedztwie placu zostaną zainstalowane szachy plenerowe, masywne ławki z betonowymi podstawami, pojemniki na śmieci oraz będą dokonane nasadzenia krzewów i niskopiennych drzew. Uzasadnienie: Celem projektu jest stworzenie wielofunkcyjnego miejsca rekreacji, zabawy i relaksu dla mieszkańców naszego miasta bez względu na wiek i zainteresowania. Plac wraz z towarzyszącą infrastrukturą pozwoli na aktywne spędzanie wolnego czasu w różnych formach np. jazdę na wrotkach, rolkach, hulajnogach, deskorolkach czy rowerkach dla dzieci, grę w klasy i szachy plenerowe. Usytuowanie obiektu pozwoli na bezpieczną zabawę, rekreację i wypoczynek. Zaaranżowana odpowiednio strefa relaksu wokół placu będzie przyjemnym miejscem spotkań rodzinnych, sąsiedzkich i koleżeńskich, sprzyjających zawiązywaniu oraz wzmacnianiu więzi społecznych. Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie terenu o dużym potencjale, który właściwie wykorzystany będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego miasta.

Zestawienie kosztów:

1.Zaszalowanie krawędzi płyty, ułożenie warstwy folii budowlanej-1000 m275 000.00 zł
2.Wylanie betonu posadzkowego, poziomowanie powierzchni, wibrowanie betonu, zacieranie betonu, zatarcie betonu-1000 m2260 000.00 zł
3.Impregnacja betonu, nacięcie dylatacji, wypełnienie dylatacji-1000 m2100 000.00 zł
4.Infrastruktura towarzysząca-ławki, kosze na śmieci-8 kpl15 000.00 zł
5.Nasadzenia (krzewy, drzewa niskopienne)15 000.00 zł
6.Szachy plenerowe5 000.00 zł
7.Koszty dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego30 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 500 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: