Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Sportowa dziesiątka

Typ projektu:

TWARDY - tzw. inwestycyjny ( od 10 000 do: 500 000 zł brutto )

Dokładny adres:

Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra

Nr działki:

026101_1 (M. Jelenia Góra)

Skrócony opis projektu:

Projekt składa się z kilku komponentów. Pierwsze to wykonanie prac montażowych i elektrycznych na terenie szkoły. Drugie obejmuje stworzenie tzw. zielonej klasa umożliwiająca przeprowadzenie lekcji oraz organizację spotkań na świeżym powietrzu. Trzecim jest zagospodarowanie terenu szkoły obejmujące wykonanie ciągów pieszych oraz nasadzeń zieleni. Celem projektu jest dydaktycznej SP 10, poprawa bezpieczeństwa uczniów i innych osób korzystających z infrastruktury znajdującej się na terenie szkoły.

Pełny opis projektu:

Celem projektu „Dziesiątka marzeń” jest rozbudowa bazy dydaktycznej SP 10 w Jeleniej Górze oraz poprawa bezpieczeństwa uczniów i innych osób korzystających z infrastruktury znajdującej się na terenie szkoły. Projekt składa się z kilku uzupełniających się zadań, których łączna realizacja przyczyni się do osiągnięcia zakładanego celu projektu. Pierwsze obejmuje prace montażowe i elektryczne na terenie szkoły. Wykonanie przebudowy oświetlenia placu szkolnego zgodnie z projektem wykonawczym wykonanym przez EL-MAR inż. Krzysztof Marek. Przedmiotem prac będzie przebudowa oświetlenia placu szkolnego obejmująca: wymianę istniejącej rozdzielnicy oświetleniowej (1 szt.), budowę linii kablowej Nn typu YKY 5x6mm2 (I=353 m), posadowienie słupów oświetleniowych (14 szt.), montaż opraw oświetleniowych (22 szt.), wykonanie uziemienia ochronnego słupów oświetleniowych bednarką ocynkowaną Fe/Zn 25/4 (I=353 m). Drugie działanie obejmuje utworzenie „zielonej klasy” (outdoor classroom) wraz z wyposażeniem. Będzie to miejsce do prowadzenia na świeżym powietrzu lekcji, wykładów, pogadanek, pokazów kina plenerowego i innych aktywności. Obiekt zlokalizowany będzie na ogólnodostępnym terenie szkoły. Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje stworzenie projektu. Następnie przeprowadzone zostaną prace konstrukcyjno-budowlane obejmujące wykonanie drewnianej konstrukcji wiaty. Jedna ściana pełna, trzy otwarte, zadaszenie pokryte dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy, rynny. Powierzchnia podłogi wynosząca 80m2 wykonana z kostki brukowej (na całej powierzchni). Do klasy doprowadzona zostanie instalacja elektryczna oraz zamontowane oświetlenie. W budynku zamontowane zostaną rolety zewnętrzne antywłamaniowe. Wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej od wyjścia ze szkoły do wejścia do zielonej klasy. Klasa zostanie wyposażona w ławki oraz stoliki tzw. ławostoły, biurko nauczycielskie oraz tablicę. We współczesnym świecie coraz rzadziej mamy kontakt z przyrodą, co negatywnie wpływa na samopoczucie i zdrowie ludzi. Jest to szczególnie odczuwalne w przypadku miast. Dlatego stworzenie zielonej klasy zachęci uczniów i nauczycieli do wychodzenia na zewnątrz. Trzecie obejmuje stworzenie ścieżki gier. Zbudowana zostanie ona w oparciu o 5 betonowych stołów umożliwiających grę np. w szachy, warcaby czy chińczyka. Ścieżka pozwoli na wspólne spędzanie czasu uczniom na świeżym powietrzu nie tylko latem, ale również wiosną i jesienią, gdy tylko pozwoli na to pogoda. Należy podkreślić, że zewnętrzne stoły do gier sprawiają, że przestrzeń publiczna staje się bardziej wspólna, ponieważ łączą ze sobą różnych uczniów, ale także mogą być wykorzystywane przez mieszkańców dzielnicy. Mogą przy nich spotykać się zarówno dorośli, często ze swoimi dziećmi, jak i młodzież i osoby starsze, są więc wspaniałym łącznikiem międzypokoleniowym. Niezwykle istotne jest również to, że stoły szachowe lub do gry w warcaby i chińczyka umożliwiają bardzo jakościowe spędzenie czasu na grach, które poprawiają koncentrację, uczą abstrakcyjnego, kreatywnego i strategicznego myślenia, a ponadto wzmacniają naszą pamięć. Skorzystają więc na nich wszyscy, a w szczególności młodzież i osoby starsze. Ponadto stoły betonowe do gier sprawią, że niezagospodarowany do tej pory obszar szkoły, który wydawał się pusty, „smutny” i bez wyrazu dzięki nim nabierze wyrazu, stanie się bardziej użyteczny i zacznie tętnić życiem, szczególnie w wiosenne i letnie dni. Ścieżka wyłożona będzie ażurowymi płytami betonowymi. Powierzchnia ścieżki wyniesie ok 30 m2. Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu będzie wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. W ramach projektu planowany jest zakup 20 drzew oraz 20 krzewów. Zazielenianie miejsc publicznych staje się priorytetem, ponieważ w naturze człowieka jest przebywanie w otoczeniu drzew i krzewów. Zieleń pełni bowiem funkcję estetyczną. Przyczynia się do uatrakcyjnienia danego obszaru. Zieleń nie tylko tworzy przestrzenie do rekreacji i wypoczynku uczniów szkoły i mieszkańców okolicy, ale również podwyższa jakość czasu wolnego. Lepiej odpoczywa się bowiem w otoczeniu zieleni. Czyste powietrze dotlenia organizm, a ruch obniża ciśnienie krwi i łagodzi skutki stresu. Tereny zielone przyczyniają się także do obniżenia poziomu hałasu. Przeprowadzane badania pokazują, że bliskość z naturą jest biologiczną potrzebą człowieka – przebywanie na łonie przyrody jest częścią naturalnego cyklu życia człowieka. Następne działanie obejmuje wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego. W ramach zadania zdemontowane zostanie dotychczasowe, uszkodzone ogrodzenie i wykonane zostanie nowe. Boisko wielofunkcyjne wykorzystywane jest od rana do wieczora. W pierwszej części dnia na boisku odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Dzieci i młodzież grają na nim w piłkę nożną i ręczną ale także inne gry zespołowe. Wykorzystywane jest ono także przez dzieci pozostające pod opieką świetlicy. Służy ona do aktywnego wypoczynku dla dzieci oczekujących na przyjście rodziców. Dzieci mogą spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. W godzinach popołudniowych boisko wykorzystywane jest przez okolicznych mieszkańców – dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Największą bolączką boiska jest stan ogrodzenia. Jest ona w wielu miejscach uszkodzone i stanowi niebezpieczeństwo dla jego użytkowników. Zakres planowanych prac obejmuje: demontaż starego ogrodzenia oraz montaż nowego. Wysokość ogrodzenia wynosi 4m na długości 92m oraz 5,5 m na długości 56 m. Ostatnia część projektu obejmuje wybudowanie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej. Obecnie na terenie szkoły brak jest spójnego systemu komunikacyjnego wykonanego kostki brukowej. Powoduje to, że uczniowie ale też osoby przebywające na terenie szkoły często poruszają się po terenach zielonych. Powoduje to ich dewastację. Dlatego tak ważnym zadaniem jest jasne wytyczenie i wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej. Planowane jest wykonanie ciągów komunikacyjnych o powierzchni 200 m2.

Zestawienie kosztów:

1.Elektryka: Wykonanie prac projektowych, montażowych i elektrycznych. Zadanie 1138 000.00 zł
2.Zielona klasa: projekt wiaty+prace konstrukcyjno-budowlane: konstrukcja wiaty drewniana, jedna ściana pełna, trzy otwarte, zadaszenie pokryte dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy, rynny, powierzchnia podłogi 80m2 wykonana z kostki brukowej (na całej powi198 700.00 zł
3.Ścieżka gier. Ścieżka składać się będzie z 5 stołów betonowych wraz z siedziskami umożliwiającymi grę w szachy, warcaby oraz chińczyka. Ścieżka wyłożona będzie ażurowymi płytami betonowymi. Powierzchnia ścieżki wyniesie ok 30 m2.38 600.00 zł
4.Nasadzenia drzew i krzewów. W ramach projektu planowany jest zakup oraz zasadzenie 20 sztuk drzew oraz 20 krzewów.22 500.00 zł
5.Budowa ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej.51 600.00 zł
6.Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego. W ramach zadania zdemontowane zostanie dotychczasowe, uszkodzone ogrodzenie i wykonane zostanie nowe. Wysokość ogrodzenia wynosi 4m na długości 52m oraz 5,5 m na długości 56 m.49 800.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 499 200.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: