Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Remont miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze

Typ projektu:

TWARDY - tzw. inwestycyjny ( od 10 000 do: 500 000 zł brutto )

Dokładny adres:

Miejsca postojowe wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze na wys. budynków Wiłkomirskiego 1,3, Kiepury 10,12, Wiłkomirskiego 5,7

Nr działki:

Działki Nr: 1/49,Obręb 0060, AM 33, 26/6,27/1 Obręb 0060, M 31, 1/56, Obręb 0060, AM 33

Skrócony opis projektu:

Remont miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze polegający na zerwaniu starej nawierzchni żwirowej miejsc postojowych, rozbiórce krawężników, regulacji studzienek , wykonaniu podbudowy, ułożeniu nowych krawężników, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki typu Polbruk, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Pełny opis projektu:

Remont miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze polegający na zerwaniu starej nawierzchni żwirowej miejsc postojowych, rozbiórce krawężników, regulacji studzienek , wykonaniu podbudowy, ułożeniu nowych krawężników, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki typu Polbruk, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Celem zadania jest zapewnienie możliwości bezpiecznego parkowania pojazdów przez mieszkańców osiedla. Usytuowanie miejsc postojowych tylko wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego powoduje, że są one głównymi miejscami do parkowania pojazdów dla mieszkańców okolicznych budynków. Powierzchnię miejsc postojowych stanowi żwir wymieszany z tłuczniem i błotem wraz z licznymi dołami i kałużami. Ich stan techniczny rażąco odbiega od estetyki budynków, które posiadają nowe elewacje oraz jezdni, na której położono nową nawierzchnię asfaltową.

Zestawienie kosztów:

1.Rozbiórka starych krawężników 423,20 mb14 850.65 zł
2.Regulacja pionowa studzienek 2 szt2 882.63 zł
3.Korytowanie powierzchni miejsc postojowych 1.643,64 m2, wywiezienie gruzu i rozebranych konstrukcji 335,76 m3118 590.17 zł
4.Opłata wysypiskowa20 607.17 zł
5.Wykonanie podbudowy 1.643,64 m252 866.86 zł
6.Ułożenie nowych krawężników 423,20 mb46 153.12 zł
7.Ułożenie kostki 1.643,64 m2227 196.08 zł
8.Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dla 4 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych7 927.30 zł
9.Wyceny inwestycji dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego według kosztów SEKOCENBUDU na I kwartał 2022 roku0.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 491 073.98 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Załącznik: Zdjęcie nr 1.jpg

Załącznik: Zdjęcie nr 2.jpg

Załącznik: Zdjęcie nr 3.jpg

Załącznik: Zdjęcie nr 10.jpg

Załącznik: Zdjęcie nr 12.jpg

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: