Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Zielono mi!

Typ projektu:

ZIELONY - do 250 000 zł brutto

Dokładny adres:

Osiedle Robotnicze 35, 58-500 Jelenia Góra

Nr działki:

026101_1.0018.88

Skrócony opis projektu:

Projekt ma na celu rewitalizację skwerku na Osiedlu Robotniczym i stworzenie tam małych płuc naszego miasta. Chcemy stworzyć na obrzeżach placu zabaw (wzdłuż płotu) łąki kwietnej o łącznej powierzchni prawie 100 m2. Estetyczne obsadzenia dzikimi roślinami łąkowymi poprawią wygląd przestrzeni miejskiej. Plac stanie się także domem dla ptaków, ponieważ na istniejących już tam drzewach i krzewach zawisną budki lęgowe oraz poidła. W obrębie tego ogrodzonego terenu staną również domki-hotele dla owadów, co wpłynie pozytywnie na bioróżnorodność ekosystemu miejskiego. W ramach projektu pojawią się również kosze do segregacji odpadów, nowe ławki, stojaki na rowery oraz poidła dla psów

Pełny opis projektu:

Projekt ma na celu m.in. stworzenie łąki kwietnej o powierzchni prawie 100 m2. Łąka jest alternatywą dla miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek różnych owadów i roślin. Łąka poprawi wygląd okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Stanie się ponadto domem dla skrzydlatych zapylaczy i roślin. Plac zabaw na Osiedlu Robotniczym idealnie spełnia warunki wykonania takiej łąki: jest to miejsce nasłonecznione, o wilgotniej glebie, z istniejącymi już wysokim i bujnym drzewostanem. W zależności od warunków występujących na danym terenie będą dominować różne gatunki kwitnących roślin. Stosując odpowiednio przygotowane mieszanki, które zawierają nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach, otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne. Ponieważ jest to jednak plac znajdujący się na terenie mocno zurbanizowanym proponujemy zasadzenie również roślin, które są naturalnym filtrem antysmogowym. Mowa tu m. in. o dziewannie wielokwiatowej, żmijowcu i dzikiej marchwi. Dodatkowo proponujemy umieszczenie tablic informacyjnych prezentujących najważniejsze fakty i zalety dotyczące łąki. Podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Dla prawidłowego wzrostu łąki kwiatowej potrzebne są również owady zapylające. Potrzebują one do życia schronienia przed deszczem, niskimi temperaturami i polującymi na nie drapieżnikami. Niegdyś znajdowały je w słomianych strzechach, szparach między cegłami, w starych oknach skrzynkowych, zakamarkach w piwnicach i na strychach domów. Obecnie coraz mniej jest miejsc stanowiących dogodne dla nich schronienie. Stąd propozycja zamontowania 4 domków-hoteli dla owadów wśród łącznych nasadzeń (w tym jeden dla motyli). Na drzewach pojawią się również poidła i budki lęgowe dla ptaków, po uprzednim wyznaczeniu ich rodzaju i położenia przez specjalistę. Dopełnieniem projektu będzie odświeżenie infrastruktury placu: 1. nowe ławki i ławostoły jako miejsce integracji lokalnej społeczności (w celu nasadzenia łąki, ławki wzdłuż płotu muszą zostać przesunięte, te stare są zniszczone oraz wybrakowane, stąd pomysł postawienia nowych) 2. min. 2 kosze do segregacji odpadów 3. min. 2 stojaki rowerowe 6 stanowiskowe, przy każdej z furtek 4. poidło i parking dla psów

Zestawienie kosztów:

1.wykonanie łąki kwietnej (w tym: zrywanie i wywóz (utylizacja) darni, spulchnienie (min. 15 cm) terenu, czyszczenie terenu z nieczystości i wyrównanie, wysiew nasion z materiałem wypełniającym, wałowanie terenu)12 000.00 zł
2.usunięcie starych ławek8 000.00 zł
3.tablica informacyjna700.00 zł
4.zakup budek lęgowych dla ptaków4 000.00 zł
5.ekspertyza ornitologiczna dotycząca powieszenia budek1 000.00 zł
6.montaż budek1 500.00 zł
7.4 domki-hotele dla owadów ( w tym 1 dla motyli) wraz z montażem5 000.00 zł
8.zakup i montaż 2 koszy 5-komorowych do segregacji odpadów3 000.00 zł
9.zakup i montaż 2 poideł dla ptaków1 000.00 zł
10.zakup i montaż 2 stojaków rowerowych 6 stanowiskowych4 400.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 61 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: