Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Remont boiska sportowego na Osiedlu Czarne

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Ul. Nowa, 58-500 Jelenia Góra

Nr działki:

Obręb Czarne - II, działka ewidencyjna 207

Skrócony opis projektu:

Zadanie obejmuje remont istniejącej płyty boiska piłkarskiego (wykonanie nowej nawierzchni), montaż ławek z wiatami dla zawodników rezerwowych, zakup 2 kontenerów (sanitarny i sędziowski) oraz podłączenie mediów (prąd).

Pełny opis projektu:

Osiedle Czarne to dzielnica Jeleniej Góry, która stale się rozrasta i zwiększa się liczba jej mieszkańców. Brakuje tu miejsc integracji społecznej. Jedynymi miejscami spotkań są kościół parafialny i boisko. Istniejące boisko na Osiedlu Czarne służy zarówno klubom sportowym jak i mieszkańcom Osiedla. Oprócz funkcji sportowej, pełni także funkcję integracyjną (przykładem może być odbywający się corocznie festyn Dni Czarnego). Aktywność fizyczna jest ważnym i niezbędnym elementem w procesie wychowania. Zajęcia sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych przynoszą wymierne efekty w postaci wzrostu aktywności fizycznej, społecznej, a także wzrostu poszanowania do ogólnie obowiązujących zasad prawnych i norm społecznych. Sport uczy zasad zdrowej rywalizacji, szacunku dla konkurenta, pokory, a także wiary we własne siły - to zaś jest meritum współczesnej postawy obywatelskiej. Aktywna integracja społeczna prowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców, do współpracy międzyśrodowiskowej i międzypokoleniowej, która zwiększa szanse na rozwój solidarności społecznej, ale także podnosi poziom obywatelskości mieszkańców oraz ich zaangażowania w sprawy osiedla. W chwili obecnej boisko nie posiada wystarczającego zaplecza (sanitariaty, ławki, prąd, woda). Na płycie boiska podczas opadów deszczu tworzą się kałuże i stoi woda. Dlatego remont boiska jest niezbędny i konieczny. Remont ten będzie iskrą integrującą i motywującą mieszkańców Osiedla Czarne, podobnie jak ponad 30 lat temu budowa kościoła na osiedlu scaliła tutejszą wspólnotę. Zadanie obejmuje: 1. Remont istniejącej płyty boiska piłkarskiego - wykonanie nawierzchni. 2. Podłączenie mediów (prąd) 3. Zakup i montaż ławek z wiatami dla zawodników rezerwowych. 4. Zakup i montaż 2 kontenerów (sanitarny i sędziowski). W poniższym kosztorysie podane ceny jednostkowe są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie, jednakże całość realizacji zadania zamknie się w łącznej sumie 400.000 zł.

Zestawienie kosztów:

1.Wykonanie murawy boiska340 000.00 zł
2.Podłączenie mediów (prąd)10 000.00 zł
3.Zakup ławek z wiatami20 000.00 zł
4.Zakup 2 kontenerów (sanitarny i sędziowski)30 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 400 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: