Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

,,Wspólny problem rozwiążemy razem"

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Podwórko wspólne dla ulic: Świętojańska - Złotnicza - Drzymały

Nr działki:

84

Skrócony opis projektu:

- zmiana przeznaczenia placu, na którym aktualnie stoją kontenery śmietnikowe - na miejsca postojowe dla samochodów - 2 boksy śmietnikowe zamiast aktualnego śmietnika - kontynuacja niedokończonego projektu JBO 2016 - dokończenie budowy drogi wewnętrznej wzdłuż ulic: Świętojańska - Złotnicza - Drzymały - renowacja bramy wjazdowej na podwórko

Pełny opis projektu:

Zgodnie z sugestią Pana Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka, aby zmieniać nasze miasto, zgłaszamy nasz projekt do JBO 2025. Podwórko wspólne dla ulic Świętojańska - Złotnicza - Drzymały to duży teren w środku miasta. Zabudowę stanowią połączone ze sobą domy z 22 klatkami schodowymi - to nie są domy wolnostojące - jest to zwarta zabudowa na dużym terenie, na który prowadzi tylko jeden wjazd, od strony ul. Świętojańskiej. W centralnym punkcie podwórza jest duży ogrodzony metalową siatką plac, na którym stoją liczne kontenery na śmieci. Prowadzimy segregację odpadów. Na naszym podwórku panuje chaos. Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych, więc mieszkańcy (i nie tylko, również okazjonalnie m.in. osoby udające się na położony w pobliżu Stadion Miejski) parkują samochody gdzie tylko się da, nie zachowując wymaganych odległości od budynków mieszkalnych i niszcząc nieliczne już, bo rozjeżdżone przez samochody, resztki ziemi porośniętej trawą. Oprócz względów praktycznych chodzi nam również o względy estetyczne i zdrowotne - odpady, gromadzone przez mieszkańców i nieustannie zwożone do nas przez inne osoby tzw ,,duże gabaryty", wywołują u nas - mieszkańców - ciągły stres i niezadowolenie oraz obawy o nasze zdrowie - duże ilości ptaków, w tym gołębie i wrony, liczne owady oraz SZCZURY! Uważamy, że wyznaczenie miejsc postojowych na placu zajmowanym obecnie przez śmietnik oraz możliwość parkowania samochodów wzdłuż dokończonej drogi wewnętrznej umożliwią uporządkowanie sposobu parkowania samochodów, stworzą możliwość utworzenia terenów zielonych. Nasza propozycja: - zmiana przeznaczenia placu, na którym aktualnie jest wielki odkryty śmietnik, wspólny dla wszystkich mieszkańców - na miejsca postojowe dla samochodów, do czego konieczne jest usunięcie dwóch bram wjazdowych, z pozostawieniem ogrodzenia - zamiast aktualnego śmietnika - 2 zabudowane/ zadaszone/ zamykane boksy śmietnikowe, po jednym w górnej i dolnej części podwórka, z kontenerami/ pojemnikami na segregowane śmieci oraz miejscem na składowanie dużych gabarytów - w obydwu boksach - ŚMIETNIKI TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW - usunięcie z placu dużych metalowych pojemników na szkło, tzw "dzwonów" i zamiast tego - wstawienie do boksów śmietnikowych plastikowych pojemników - po dwa do każdego - na białe i kolorowe szkło - kontynuacja niedokończonego projektu w ramach JBO 2016 - domknięcie drogi wewnętrznej wokół placu, na którym obecnie usytuowany jest śmietnik wzdłuż ulic: Świętojańska - Złotnicza - Drzymały i wprowadzenie na tej drodze ruchu jednokierunkowego - renowacja bramy wjazdowej na podwórze, od strony ul. Świętojańskiej, gdyż jej stan techniczny pilnie tego wymaga

Zestawienie kosztów:

1.Dwa boksy śmietnikowe120 000.00 zł
2.Remont bramy wjazdowej10 000.00 zł
3.Zrobienie nowej drogi wokół trzech ulic (wewnątrz)370 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 500 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: