Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2024

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Nie bądź taki, dokarm ptaki!

Typ projektu:

ZIELONY - do 250 000 zł brutto

Dokładny adres:

Osiedle Zabobrze, Szymanowskiego 8 i 6

Nr działki:

37/4

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest pomoc i dokarmienie osiedlowych ptaków przez cały rok oraz w ich okresie lęgowym.

Pełny opis projektu:

Celem projektu zielonego "Nie bądź taki, dokarm ptaki!" jest zwiększenie świadomości i wrażliwości mieszkańców osiedla Zabobrze (w rejonie ulic Ludomira Różyckiego i Karola Szymanowskiego) na naszych ptasich przyjaciół oraz zapewnienie im pomocy i możliwość dokarmiania osiedlowych ptaków przez cały rok oraz zapewnienia im pitnej, filtrowanej wody deszczowej, a także poprawienie ich poziomu życia, zwłaszcza w okresie lęgowym.

Zestawienie kosztów:

1.budki lęgowe60 000.00 zł
2.karmniki30 000.00 zł
3.dokumentacja techniczna6 000.00 zł
4.montaż budek i karminków na terenie osiedla20 000.00 zł
5.wynajęcie podnośnika koszowego10 000.00 zł
6.karma sucha na wyposażenie karmików dla dzikich ptaków50 000.00 zł
7.filtry do wody deszczowej5 000.00 zł
8.poidełka dla ptaków rynnowe (lub inne) na wodę deszczową30 000.00 zł
9.dokumentacja fotograficzna9 000.00 zł
10.tablice informacyjne z opisem gatunków bytujących na osiedlu ptaków30 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 250 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: NEGATYWNA

UWAGI: Brak wymagalnego minimalnego poparcia mieszkańców.

Lokalizacja na mapie: