Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW PO OCENIE FORMALNEJ

Szanowni Państwo, zakończono proces oceny formalnej projektów zgłoszonych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025. W ramach ogłoszonego naboru, złożono łącznie 57 projektów, w tym:

19 projektów inwestycyjnych,
13 projektów oświatowych,
15 projektów społecznych,
10 projektów zielonych.

Trzy projekty nie uzyskały wymaganego progu poparcia (minimum 50 osób) co oznacza, że nie będą dalej procedowane. Pozostałe w terminie od 15 lipca 2024 r. do 2 września 2024 r. będą podlegały ocenie merytorycznej.

Publikacja projektów, które przeszły i/lub nie przeszły pozytywnej oceny merytorycznej nastąpi w dniu 2 września 2024 r.
Głosowanie na projekty planowane jest w terminie od 30 września 2024 r. do 15 października 2024 r.

PRZEJDŹ DO ZESTAWIENIA

Szanowni Mieszkańcy

Przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025 jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Jeleniej Górze w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej na rok 2025;
  • realizacja projektów wybranych w JBO 2025 odbywa się  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy  prawo zamówień publicznych ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy  o finansach publicznych.

Na realizację zadań w ramach JBO 2025 przeznaczono kwotę 3 620 000 zł, z tego:

  • 2 000 000 zł na projekty inwestycyjne,
  • 720 000 zł na projekty oświatowe,
  • 400 000 zł na projekty społeczne,
  • 500 000 zł na projekty zielone

Zatem zgłoś swoją propozycję projektu do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 (JBO 2025) i zmieniaj nasze miasto!
Termin zgłaszania projektów upływa 10 czerwca 2024 r.
Mieszkańcy decydują !
Zapraszamy

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak