Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Przebudowa ulicy Różyckiego wzdłuż budynków nr 21, 23, 25, 27 wraz z budową miejsc postojowych oraz przebudowa kanalizacji deszczowej i przyłączy wodnych

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

58-506 Jelenia Góra ul. Różyckiego 23, 25, 27 - Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21

Nr działki:

82/18 obręb: 0060, arkusz mapy 20

Skrócony opis projektu:

Przebudowa ulicy Różyckiego wzdłuż budynków nr 21, 23, 25, 27 obejmująca: 1. realizację strefy parkowania wzdłuż ogrodzenia Żłobka Miejskiego oraz przebudowę drogi 2. przebudowę infrastruktury podziemnej: kanalizacji deszczowej i przyłączy wodnych

Pełny opis projektu:

Podstawowym celem przedmiotowego projektu jest poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie Osiedla, w którym występuje duże zagęszczenie budynków mieszkalnych, w tym również Żłobka Miejskiego i Szkoły Podstawowej nr 11. Planowane miejsca postojowe będą służyły rodzicom w czasie dowożenia i odbierania dzieci ze żłobka. W pozostałym okresie czasu z miejsc postojowych będą korzystali mieszkańcy Jeleniej Góry. W godzinach porannych jest wzmożony ruch drogowy w tej okolicy związany z dowożeniem dzieci do żłobka i szkoły. Samochody parkowane wzdłuż ulicy utrudniają ruch samochodowy i pieszy - samochody mijając się jeżdżą po chodniku. Budowa 18 miejsc postojowych oraz poszerzenie drogi rozładuje ruch uliczny. Ponadto poprawi bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z tej drogi. Projekt dotyczy remontu ulicy (jej poszerzenia) zlokalizowanej wzdłuż budynków Różyckiego nr 21, 23, 25, 27 wraz z rozbiórką chodnika na całej długości ulicy od strony żłobka. Dodatkowo zostanie wybudowanych 18 miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych wzdłuż ogrodzenia Żłobka Miejskiego a drzewa kolidujące z tą inwestycją zostaną usunięte.

Zestawienie kosztów:

1.Przebudowa ul. Różyckkiego 23, 25, 27 wraz z miejscami postojowymi316 645.30 zł
2.Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłącami wodnymi151 862.16 zł

Szacowany całkowity koszt: 468 507.46 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: