Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Integracja, edukacja, zabawa - plac zabaw inny niż wszystkie

Typ projektu:

OŚWIATOWY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Junaków 2a, 58-560 Jelenia Góra

Nr działki:

4/3

Skrócony opis projektu:

Projekt zakłada doposażenie miejsca zabaw dla dzieci przy Miejskim Integracyjnym Przedszkolu nr 14 w Jeleniej Górze w urządzenia o dużej wartości poznawczej. Zakup nowoczesnych urządzeń na plac zabaw do wielozmysłowego poznawania świata. Pozwoli to połączyć dzieciom zabawę z nauką poprzez rozwój motoryki, kreatywności, muzyki.

Pełny opis projektu:

Projekt doposażenia placu zabaw w urządzenia muzyczne, naukowe i sensoryczne polegałby na wprowadzeniu różnorodnych elementów, które zachęcają dzieci do eksploracji i odkrywania na wielu płaszczyznach. Projekt rozpocznie się od wykonania planu zagospodarowania terenu. Przygotowana zostanie odpowiednia dokumentacja i zgłoszenia. W kolejnym etapie zostaną zainstalowane urządzenia muzyczne takie jak: dzwony rurowe, gong i cymbały, grające trójkąty. Muzyka odgrywa ważną rolę w rozwoju dzieci. Plac zabaw muzyczny, wyposażony w instrumenty pozwala dzieciom eksperymentować z dźwiękiem i rytmami. Poprzez twórczą interakcję z instrumentami muzycznymi, dzieci rozwijają swoją percepcję muzyczną, koordynację ruchową i umiejętności komunikacyjne. Muzyka stymuluje również wyobraźnię i kreatywność, co przyczynia się do ogólnego rozwoju emocjonalnego i artystycznego dzieci. Elementami naukowymi będą: film animowany, peryskop, szumiące rury, ucho słonia, bliźniacze lustra, koło optyczne i pisanie lustrzane. Dzieci będą miały szansę na odkrywanie i eksperymentowanie z różnymi zjawiskami i konceptami naukowymi. Interaktywne urządzenia, pomogą dzieciom zrozumieć naukę w sposób interaktywny i atrakcyjny. Plac zabaw naukowy zachęca dzieci do zadawania pytań, eksploracji i rozwiązywania problemów, co sprzyja rozwijaniu umiejętności badawczych i logicznego myślenia. Elementami sensorycznymi będzie eko kuchnia, warsztat i panel z kolorowymi szkiełkami. Te elementy zapewnią dzieciom możliwość eksploracji różnych zmysłów. Pozwolą stymulować zmysły i rozwijać percepcję sensoryczną dzieci. Poprzez interakcję z różnorodnymi bodźcami, dzieci uczą się rozpoznawać i interpretować różne wrażenia sensoryczne, co jest istotne dla ich ogólnego rozwoju poznawczego. Plac zabaw, który łączy w sobie elementy muzyczne, sensoryczne i naukowe, stwarza doskonałą przestrzeń do wspólnej zabawy i nauki dla dzieci o różnych umiejętnościach i zainteresowaniach. Dzieci mogą wspólnie odkrywać i eksperymentować, wymieniać się pomysłami i budować relacje społeczne. Plac zabaw staje się miejscem, w którym dzieci uczą się współpracy, rozumienia i akceptacji innych. Dzięki różnorodnym atrakcjom na placu zabaw, dzieci mają możliwość rozwijać swoje pasje. Wspólne działania, takie jak improwizowanie na instrumentach muzycznych, budowanie konstrukcji naukowych lub eksplorowanie zmysłów, sprzyjają nawiązywaniu przyjaźni i tworzeniu więzi między dziećmi. Wprowadzenie interaktywnych elementów na placu zabaw zachęca również do kooperacji i wzajemnej pomocy. Dzieci mogą wspólnie rozwiązywać zagadki naukowe, wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz pomagać sobie nawzajem w odkrywaniu dźwięków, bodźców sensorycznych czy zagadnień naukowych. Tego rodzaju współpraca i wzajemna pomoc rozwijają umiejętności społeczne i empatię, a także uczą dzieci, jak pracować w grupie i osiągać wspólne cele. Każde zainstalowane urządzenie na placu zabaw, zarówno elementy muzyczne, naukowe, jak i sensoryczne, będzie posiadało odpowiednie certyfikaty i tabliczki z instrukcjami. Wszystkie urządzenia będą spełniać normy bezpieczeństwa i jakości. Po zakończeniu montażu urządzeń na placu zabaw, przeprowadzone zostaną prace ogrodnicze mające na celu uporządkowanie terenu. Te prace będą miały na celu zapewnienie estetycznego i funkcjonalnego otoczenia dla dzieci, które będzie sprzyjać przyjemnej atmosferze i bezpiecznej zabawie

Zestawienie kosztów:

1.Projekt i dokumentacja21 000.00 zł
2.Zakup urządzeń na plac zabaw219 000.00 zł
3.Transport i montaż urządzeń30 000.00 zł
4.Prace ogrodnicze30 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 300 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: