Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

PRZEBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH USYTUOWANYCH WZDŁUŻ ULICY WIŁKOMIRSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Miejsca postojowe usytuowane wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego 1,3 i Kiepury 10,12 w Jeleniej Górze

Nr działki:

Działki: 1/49, Obręb 60, AM 33, - 26/6, Obręb 60, AM 31, - 27/1, Obręb 60, AM 31,

Skrócony opis projektu:

Przebudowa miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze polegająca na zerwaniu starej nawierzchni piaskowo-żwirowej, wykonaniu podbudowy, ułożeniu nowych krawężników, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Pełny opis projektu:

Przebudowa miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze polegająca na zerwaniu starej nawierzchni piaskowo-żwirowej, wykonaniu podbudowy, ułożeniu nowych krawężników, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Celem zadania jest zapewnienie możliwości bezpiecznego parkowania pojazdów przez mieszkańców osiedla. Usytuowanie ich wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego stanowi, że są głównymi miejscami do parkowania pojazdów przez mieszkańców przez mieszkańców okolicznych budynków. Nawierzchnię miejsc postojowych stanowi piasek wymieszany z tłuczniem i błotem wraz z licznymi dołami i kałużami. Ich stan techniczny rażąco odbiega od estetyki budynków, które posiadają nowe elewacje oraz od jezdni, na której położono nową nawierzchnię asfaltową.

Zestawienie kosztów:

1.Rozbiórka krawężników9 927.81 zł
2.Korytowanie86 747.57 zł
3.Regulacja studzienek2 636.83 zł
4.Podbudowa64 912.78 zł
5.Krawężniki42 540.49 zł
6.Kostka204 147.05 zł
7.Oznakowanie 4 szt. miejsc dla osób niepełnosprawnych9 500.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 420 412.53 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: