Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

IX Memoriał im. Mariusza Warzyboka na sankorolkach

Typ projektu:

SPOŁECZNY - do 150 000 zł brutto

Dokładny adres:

58-570 Jelenia Góra ul. B. Czecha 14

Nr działki:

161/2

Skrócony opis projektu:

Organizacja IX Memoriału zaplanowana została na 20-21 września 2024 roku (w przypadku brzydkiej pogody termin imprezy może ulec zmianie). Zawody skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych adeptów saneczkarstwa. Dla kibiców oraz pasjonatów zaplanowany jest piknik Cel zawodów:  popularyzacja i propagowanie saneczkarstwa  wyłonienie najlepszych zawodników  uczczenie pamięci zmarłego Mariusza Warzyboka zawodnika Klubu KS Śnieżka Karpacz  integracja środowiska lokalnego

Pełny opis projektu:

Memoriał to impreza sportowa. Prawo udziału w głównych zawodach mają obecni i byli zawodnicy zrzeszeni w klubach saneczkowych. Pozostałe osoby, Które chciałyby wziąć udział w tej sportowej imprezie, mogą "zakosztować" saneczkarstwa w tzw. strefie rekreacyjnej gdzie duży nacisk organizatorzy nałożą na bezpieczeństwo amatorów. Memoriał jest imprezą dwudniową. W piątek przeprowadzane są treningi dla wszystkich zgłoszonych, podczas których zawodnicy mają czas aby zapoznać się z trasą zjazdu, sankami i terenem TCTA. Sobota to zawody główne dla grup w kategoriach od dzieci do mastersów. Równolegle odbywać się będzie piknik dla wszystkich zebranych osób znajdujących się na terenie TCTA. Beneficjentami będą dzieci ,młodzież i dorośli pochodzący z Jeleniej Góry jak i z zaproszonych klubów z całej Polski. Memoriał wpisał się w kalendarz zawodów sportowych Jeleniej Góry, jest główną, tego typu imprezą organizowaną dla saneczkarzy z całej Polski. Poprzez tą imprezę promujemy saneczkarstwo jako dyscyplinę sportów zimowych i zachęcamy do jej uprawiania. Zawsze w zawodach tych uczestniczą olimpijczycy i reprezentanci kraju, którzy są ambasadorami tej dyscypliny. Być może w grupie startujących dzieci i młodzieży znajdzie się przyszły reprezentant Polski na zawody Pucharu Świata czy Igrzysk Olimpijskich Projekt ten ukaże zainteresowanie tą dyscypliną sportu i potrzebę wybudowania plastikowego toru saneczkowego na cele rekreacyjno-sportowe. Trenująca młodzież oczekuje tego typu zawodów a i dla amatorów może być to ciekawym przeżyciem. Impreza ta , która wpisana jest w kalendarz zawodów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, wypromuje Jelenią Górę , jako miasto otwarte na sporty zimowe i da możliwość spróbowania się w tej dyscyplinie chętnym mieszkańcom miasta i okolic.

Zestawienie kosztów:

1.12 kompletów ( 12 kategorii wiekowych) + medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników3 900.00 zł
2.Plakaty promujące Memoriał (rozwieszenie w newralgicznych miejscach miasta)600.00 zł
3.Wynajęcie karetki na 2 dni. Piątek godziny 12-20 Sobota godziny 9-16.3 300.00 zł
4.Zakup polisy na dwa dni zwodów w PZU300.00 zł
5.Dwudniowa praca 10 sędziów3 000.00 zł
6.Zapewnienie ciepłego posiłku, przekąsek i napojów dla uczestników zawodów i ich opiekunów4 500.00 zł
7.Usługa transportowa. Przygotowanie imprezy sportowej, transport sprzętu podczas zawodów1 000.00 zł
8.Zakup nagród dla najlepszych 6 zawodników we wszystkich kategoriach (12) oraz symbolicznych gadżetów dla wszystkich uczestników7 500.00 zł
9.Opłata firmy obsługującej elektroniczny pomiar czasu.5 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 29 100.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: