Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

"Biegnij i skacz!"- budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m zakończonej skocznią w dal.

Typ projektu:

OŚWIATOWY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra - teren zielony przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego

Nr działki:

Działka ewidencyjna: 7, numer 7, obręb: 0004, arkusz: 4, nazwa: CIEPLICE- IV

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest rozbudowa ogólnodostępnej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze dająca możliwość czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Szkoła jest miejscem jednoczącym lokalną społeczność, jest świetną lokalizacją inwestycji sportowych. Nowoczesne, bezpieczne obiekty sportowe to również zachęta do uprawiania sportu, który jest nadrzędnym narzędziem do walki z otyłością, wadami postawy wynikającymi z wielogodzinnym spędzaniem czasu przy komputerze czy smartfonie. Intensywny wysiłek fizyczny wykazuje silne przeciwdziałanie stanom depresyjnym i lękowym tak powszechnym wśród młodzieży.

Pełny opis projektu:

I. Budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60m zakończonej skocznią w dal. 1. Bieżnia lekkoatletyczna dwutorowa. Podstawowe wymiary bieżni: -długość 80,00 m -szerokość 2,7 m - całkowita powierzchnia bieżni 216 m 2. Skocznia w dal z wypełnieniem piaskiem na końcu bieżni: - długość 7 m - szerokość 4 m Przygotowanie podłoża do budowy bieżni lekkoatletycznej: - demontaż części boiska asfaltowego, wyrównanie i utwardzenie podłoża pod budowę bieżni. 3. Wymiana nawierzchni na placu zabaw: - demontaż obecnej nierównej nawierzchni z płytek - wykonanie jednolitej, bezpiecznej nawierzchni z piasku/kruszywa o powierzchni 280 m2 4. Zagospodarowanie terenu po pracach budowlanych, w związku z częściową wymianą nawierzchni boiska asfaltowego pod budowę bieżni. Bezpieczne, nowoczesne i ogólnodostępne obiekty sportowe to zachęta do uprawiania sportu, który jest niezbędny do zapobiegania wielu chorobom cywilizacyjnym. Chcemy mobilizować dzieci, młodzież i dorosłych do każdej formy ruchu dając im różnorodną przestrzeń do rozwijania swoich sportowych pasji. Uważamy, że inwestycja w nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw to inwestycja w przyszłość mieszkańców.

Zestawienie kosztów:

1.Bieżnia- roboty rozbiórkowe43 044.48 zł
2.Budowa bieżni wraz ze skocznią do skoku w dal161 158.39 zł
3.Plac zabaw- demontaż i utylizacja starej nawierzchni91 943.39 zł
4.Plac zabaw- montaż nowej bezpiecznej nawierzchni36 878.14 zł
5.nadzór inwestorski10 000.00 zł
6.dokumentacja projektowa30 000.00 zł
7.zagospodarowanie terenu70 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 443 024.40 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: