Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

„Sportowa i rodzinna Jelenia Góra” - modernizacja oraz doposażenie infrastruktury 4 jeleniogórskich boisk piłkarskich jako miejsc rodzinnej rekreacji

Typ projektu:

TWARDY - tzw. inwestycyjny ( od 10 000 do: 500 000 zł brutto )

Dokładny adres:

Park Norweski - Cieplice; Park Paulinum - ul. Nowowiejska; Boisko „Dołek” na Zabobrzu - ul. Ogińskiego; Boisko w Maciejowej, ul. Kaczawska 19

Nr działki:

Park Norweski - Cieplice V, dz. nr 2/9; Park Paulinum - dz. nr: 126/2, AM 4, obręb 33; Boisko „Dołek” na Zabobrzu - dz. nr 46; Boisko w Maciejowej - dz. nr 38, AM-11, obręb 0061

Skrócony opis projektu:

„Sportowa i rodzinna Jelenia Góra” to projekt 4 klubów sportowych (Chojnik, KKS, Maciejowa, VICTORIA) mający na celu modernizację oraz doposażenie infrastruktury na 4 boiskach (Park Norweski, Park Paulinum, „Dołek” na Zabobrzu oraz Maciejowa) poprzez przeprowadzenie 4 rodzajów prac (1. system sztucznego nawadniania; 2. zakup nowych szatni; 3. zakup sprzętu do pielęgnacji boisk/sprzętu sportowego; 4. doposażenie infrastruktury rekreacyjnej).

Pełny opis projektu:

Celem projektu „Sportowa i rodzinna Jelenia Góra” realizowanego wspólnie przez 4 jeleniogórskie kluby piłkarskie (Chojnik, KKS, Maciejowa, VICTORIA) jest modernizacja oraz doposażenie infrastruktury na 4 boiskach (Park Norweski, Park Paulinum, „Dołek” na Zabobrzu oraz Maciejowa) poprzez przeprowadzenie 4 rodzajów prac inwestycyjnych: 1. system sztucznego nawadniania: wiercenie studni lub doprowadzenie wody z hydrantu, projekty, pozwolenia, montaż pomp, oprzyrządowania itp. na boisku dla dzieci przed Parkiem Paulinum: dz. nr: AM 4, obręb 33, nr 126/2; 2. postawienie nowych szatni wraz z sanitariatami: a) 2 x kontener + wyposażenie + posadowienie, transport, doprowadzenie wody i prądu, b) 4 x TOI TOI + posadowienie i transport, c) 1 x altana drewniana + dostawa + montaż, d) 2 x wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do szatni piłkarskich, e) zakup dwóch wiat dla zawodników rezerwowych na boisku „Dołek”; 3. doposażenie infrastruktury boiskowej w sprzęt do pielęgnacji boisk, przeprowadzenie pielęgnacji boisk oraz zakup sprzętu sportowy: a) 3 x traktorki (kosiarki), b) 1 x przyczepka do traktorka/kosiarki, c) 2 x podkaszarki spalinowe, d) 2 x komplet bramek aluminiowych z tulejami, z siatkami dla drużyny seniorskiej piłki nożnej + montaż + dowóz, e) 4 x komplet bramek przenośnych z siatkami - 2 x 5m, f) 2 x komplet bramek dla żaka YAKIMA (1,55 x 3m), g) 1 x komplet bramek (1,2 x 1,8 m), h) 3 x komplet bramek dla dzieci BAZOOKA, i) 1 wózek do nawożenia, j) 4 wózki do malowania farbą linii boiska, k) 4 x komplety tyczek narożnych, l) 3 x komplet siatek na bramki duże, ł) 2 x włóka siatkowa, m) przeprowadzenie prac renowacyjnych i pielęgnacyjnych na boiskach: "Dołek" na Zabobrzu oraz w Maciejowej, Parku Paulinum i Parku Norweskim poprzez (wertykulacja i aeracja (1 raz – wiosna), piaskowanie (1 raz – wiosna), dosiew trawy (1 raz – wiosna), nawożenie (3 razy co dwa miesiące); 4. doposażenie infrastruktury rekreacyjnej: - zakup i montaż urządzeń typu małpi gaj na placu zabaw przy boisku w Maciejowej. Należy nadmienić, że wszystkie elementy o charakterze mobilnym, np. traktorki, podkaszarki, bramki mobilne etc., będą przechowywane i utrzymywane na koszt klubów Chojnik, KKS, Maciejowa oraz VICTORIA. Jednocześnie będą po uprzednim uzgodnieniu udostępniane w miarę potrzeb innym klubom sportowym w mieście Jelenia Góra bądź organizatorom innych imprez plenerowych, rozrywkowych, kulturalnych czy charytatywnych odbywających się na ternie miasta i służących mieszkańcom. Zakładane rezultaty: Głównym efektem realizacji projektu będzie powstanie 4 nowoczesnych boisk piłkarskich w Jeleniej Górze, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy naszego miasta, a w szczególności dzieci i młodzież. Jednocześnie te miejsca staną się małymi centrami rekreacji z uwagi na usytuowanie w ich okolicach placów zabaw, a także siłowni zewnętrznych, co zapewnia rodzinny charakter wizyt na tych obiektach. Projekt swoim zasięgiem obejmie znaczny teren Jeleniej Góry (Maciejowa, Zabobrze, Centrum, Cieplice), co da możliwość korzystania ze zmodernizowanych obiektów właściwie wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Beneficjenci realizacji projektu: Beneficjentami projektu będą dzieci i młodzież trenujące w akademiach piłkarskich AP Chojnik, KKS oraz VICTORII, seniorzy grający w klubie KKS, Maciejowa i VICTORIA Jelenia Góra, zawodnicy innych klubów piłkarskich, którzy również wykorzystują wskazane boiska, jak np. Karkonosze Jelenia Góra czy Pub Gol Jelenia, a także rekreacyjnie wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry. Godnym podkreślenia jest fakt, że kluby te w skali roku są organizatorami kilkudziesięciu meczów, turniejów, festynów, imprez plenerowych, w których zawsze licznie udział biorą mieszkańcy Jeleniej Góry i poszczególnych jej dzielnic. Są to wydarzenia o charakterze sportowym i rodzinnym. Grającym dzieciom towarzyszą rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. Na mecze seniorów przychodzą ich rodziny oraz przyjaciele. Podczas organizowanych imprez plenerowych frekwencja sięga kilkuset osób. Wskazane w projekcie obiekty są zatem zarówno sportowymi, rekreacyjnymi oraz rodzinnymi centrami aktywności jeleniogórzan. Utrzymanie trwałości rezultatów projektu: Za utrzymanie trwałości rezultatów projektu odpowiedzialne będą klubu piłkarskie (Chojnik, KKS, Maciejowa, VICTORIA), które na co dzień korzystają z obiektów sportowych mających być zmodernizowanymi. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: - konieczność podniesienia jakości szkolenia w dyscyplinie piłka nożna – poziom szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna z roku na rok jest wyższy. Jeżeli Jelenia Góra ma dorównać pod tym kątem innym ośrodkom miejskim, to bardzo istotna jest infrastruktura sportowa, z której korzystają dzieci i młodzież trenujący w miejskich klubach. Tylko podniesienie jakości bazy sportowej oraz jej dostępności może dać możliwość rozwoju talentów sportowych wśród jeleniogórskich dzieci i młodzieży. Przy realizacji tego projektu bardzo ważny jest właśnie aspekt dostępności. Modernizacja 4 boisk daje praktycznie nieskrępowany dostęp do nich dzieciom i młodzieży z każdej części naszego miasta; - umożliwienie rozgrywania meczów ligowych oraz turniejów dzieciom, młodzieży i seniorom – piłka nożna jest dyscypliną niezwykle popularną w naszym kraju, regionie i mieście. W meczach rozgrywanych przez kluby będącymi inicjatorami tego projektu zawsze udział bierze od kilkudziesięciu do kilkuset uczestników (sportowców, trenerów, kibiców). Należy zapewnić im odpowiednie warunki rozgrywania tych zawodów sportowych, a realizacja tego projektu pozwoli jednocześnie na spełnienie wymogów licencyjnych Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej i dopuszczenie tych boisk do rozgrywania meczów na coraz to wyższych poziomach rozgrywkowych; - utrzymanie boisk jako miejsc rodzinnej rekreacji–boiska oraz zlokalizowana przy nich infrastruktura to także miejsca codziennych gier, zabaw i rekreacji przez setki rodzin. Te boiska to nie tylko możliwość rozgrywania meczów piłkarskich, ale także korzystania z siłowni czy placów zabaw. Warto rozwijać potencjał tych miejsc, by stawały się jeszcze bardziej przyjazne dzieciom ich rodzicom i dziadkom stając się rodzinnymi centrami rekreacji; - zwiększenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Jeleniej Góry – poziom aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych w naszym mieście (i kraju) pozostawia wiele do życzenia. Jednakże poprzez rozwój bazy sportowej i miejsc rekreacji możemy zachęcić coraz większy odsetek mieszkańców naszego miasta do częstszego podejmowania aktywności fizycznej.

Zestawienie kosztów:

1.system sztucznego nawadniania na boisku w Parku Paulinum30 000.00 zł
2.zakup dwóch kontenerów szatniowych oraz czterech kabin TOI TOI wraz z ich wyposażeniem, transportem, posadowieniem oraz doprowadzeniem wody i prądu62 000.00 zł
3.postawienie altany drewnianej (zakup, transport, montaż)15 000.00 zł
4.2 x wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do szatni piłkarskich oraz zakup dwóch wiat dla zawodników rezerwowych na boisku "Dołek"55 000.00 zł
5.zakup 3 traktorków do koszenia boisk, zakup jednej przyczepki do traktorka/kosiarki, zakup 2 podkaszarek spalinowych, zakup 1 wózka do nawożenia, zakup 4 wózków do malowania farbą linii boiska114 500.00 zł
6.2 x komplet bramek aluminiowych z tulejami, z siatkami dla drużyny seniorskiej piłki nożnej + montaż + dowóz40 000.00 zł
7.4 x komplet bramek przenośnych z siatkami - 2 x 5m, 2 x komplet bramek dla żaka YAKIMA (1,55 x 3m), 1 x komplet bramek (1,2 x 1,8 m), 3 x komplet bramek dla dzieci BAZOOKA, zakup 4 kompletów tyczek narożnych, 3 komplety siatek na bramki duże, 2 x włóka si47 800.00 zł
8.przeprowadzenie prac renowacyjnych i pielęgnacyjnych na boiskach "Dołek" na Zabobrzu, w Maciejowej, Parku Paulinum i Parku Norweskim poprzez (wertykulacja i aeracja (1 raz – wiosna), piaskowanie (1 raz – wiosna), dosiew trawy (1 raz – wiosna), nawożenie (80 000.00 zł
9.doposażenie infrastruktury rekreacyjnej: - zakup i montaż urządzeń typu małpi gaj na placu zabaw przy boisku w Maciejowej40 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 484 300.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: