Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH, POPRAWA BIORÓŻNORODNOŚCI

Typ projektu:

ZIELONY - ułatwiający adaptację miasta do zmian klimatu ( do: 250 000 zł brutto )

Dokładny adres:

UL. GOLFOWA 1, 58-500 JELENIA GÓRA

Nr działki:

133, 145, 180, 181, 209

Skrócony opis projektu:

BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WÓD OPADOWYCH, POPRAWA I TWORZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI

Pełny opis projektu:

Budowa zbiorników retencyjnych jest bardzo ważnym i potrzebnym działaniem wspomagającym naturalne środowisko, szczególnie teraz gdy coraz częściej borykamy się z częstymi okresami suchymi, bez opadów deszczu. Woda opadowa i po śniegowa, nie zatrzymana w okresie występowania przepada bezpowrotnie. Tworząc zbiorniki retencyjne wspieramy naturalne środowisko które generuje złożoną bioróżnorodność. Takie enklawy naturalnego środowiska są domem dla różnych zwierząt i roślin. Planowany zespól małych zbiorników retencyjnych to również element naturalnego krajobrazu. Planowane zbiorniki retencyjne będą zlokalizowane na terenie powstającego Społecznego Pola Golfowego, które w założeniu ma charakter parkowy.

Zestawienie kosztów:

1.Zbiornik nr 130 000.00 zł
2.Zbiornik nr 230 000.00 zł
3.Zbiornik nr320 000.00 zł
4.Zbiornik nr 420 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 100 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: