Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

KRONIKA

Przedstawiamy szczegóły projektu realizowanego w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

RADOSNA DZIESIĄTKA

Lokalizacja:

Działka przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze przy ul. Morcinka 31 

Ilustracja:

Wartośc zadania:

471 124,44 zł

Wykonany zakres rzeczowy prac:

Prace zrealizowane w ramach zadania :

  • remont bieżni lekkoatletycznej o powierzchni 570 m2;
  • wybudowanie skoczni do skoku w dal;
  • doposażenie istniejącego placu zabaw;
  • wykonanie placu (stacji) do street workoutu;
  • dostawa i montaż wspólnego ogrodzenia zewnętrznego dla placu zabaw,placu do street workoutu i placu ze stołem do gry w tenisa stołowego oraz ogrodzenia dzielącego place;
  • wybudowanie placu do gry w szachy plenerowe i dostawa figur szachowych;
  • renowacja linii na istniejącym boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni asfaltowej poprzez pomalowanie farbą stosowaną do znakowania poziomego jezdni;
  • dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia dla istniejącego boiska wielofunkcyjnego: bramki do piłki nożnej – 4 szt., stojaki z tablicami do gry w piłkę koszykową – 2 szt.;
  • zmiana lokalizacji furtki wejściowej od ulicy Wyspiańskiego i wybudowanie chodnika dla ruchu pieszego od furtki wejściowej od ulicy Wyspiańskiego do placu wewnętrznego przed budynkiem szkoły;
  • wyrównanie terenu uszkodzonego w trakcie dostaw i montażu urządzeń edukacyjnych i elementów małej architektury i uzupełnienie ubytków w trawniku.

Termin realizacji zadania:

Od 09.09.2020 r. do 30.11.2020 r.

Ilustracje: