Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

KRONIKA

Przedstawiamy szczegóły projektu realizowanego w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Jeleniogórska Promenada Bobru

Lokalizacja:

Inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż prawego brzegu Bobru na odcinku od ulicy Lwóweckiej do wiaduktu kolejowego, na działkach o numerach ewidencyjnych:- nr 5/1, obręb 0028 AM-8, nr 6/2, 7/2, 9/2, 10/2 obręb 0028 AM-9, n r 17/2, 16/2, 8 obręb 0028 AM-11

Ilustracja:

Wartośc zadania:

102 647 zł

Wykonany zakres rzeczowy prac:

W ramach zadania wykonano ciąg spacerowy o nawierzchni tłuczniowej o długości 675 m i szerokości 2,5 m. Wzdłuż ciągu ustawiono 3 ławki wraz z koszami na śmieci. Wykonano oznakowanie pionowe, zamontowano słupki uniemożliwiające wjazd pojazdom samochodowym.

Termin realizacji zadania:

Ilustracje: