Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023

KRONIKA

Przedstawiamy szczegóły projektu realizowanego w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Oświetlenie terenu zielonego – placu rekreacyjno

Lokalizacja:

przy ul. K. Trzcińskiego zlokalizowanego pomiędzy budynkami 2, 4, 8, 10 w Jeleniej Górze (działka 27, obręb 0060, AM 18) - Jelenia Góra dz. nr 27, obręb 0060 – przy ul. K. Trzcińskiego

Ilustracja:

Wartośc zadania:

53 997,00 zł.

Wykonany zakres rzeczowy prac:

  1. wykonanie słupów oświetleniowych w kolorze naturalnego aluminium,
  2. wykonanie słupów oświetleniowych na fundamencie betonowym,
  3. wyposażenie słupów oświetleniowych w reduktory mocy,
  4. dostawę opraw których strumień świetlny wynosi ok. 5000 lm każdy, oraz będzie wykonany w technologi LED,
  5. wyposażenie słupów oświetleniowych w złącze słupowe,
  6. przekrój słupów - okrągły
  •  wszystkie lampy należy montować wraz z niezbędnym okablowaniem zasilającym, ułożonym pod ziemią,
  • Wykonawca ma obowiązek odtworzenia terenu według stanu pierwotnego,
  • Wykonawca ma obowiązek wywiezienia ziemi z terenu budowy jeżeli nie zostanie wykorzystana na      potrzeby przedsięwzięcia

Termin realizacji zadania:

od podpisania umowy tj. 09.07.2018r. do 06.11.2018r.

Ilustracje: