Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Wzgórze Kościuszki - plac zabaw

Nr działki:

wzgórze kościuszki

Skrócony opis projektu:

Stworzenie Placu Wspinaczkowegona Wzgórzu Kościuszki wg opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu. Docelowo ma tutaj powstac leSny plac zabaw, który będzie współgrał z otaczającym terenem i przyczyni się do większej aktywności rodzin i spędzania tutaj czasu. Projekt zaklada wymianię starych zabawek i zakup nowych. Doposażenie zakłada trampoliny, wielostanowiskowe huśtawki, wagę z dwoma siedzonkami, małpi gaj czy domek piaskowy. Zabawki zostaną zróżnicowane dla młodszych i starszych dzieci. Główną atrakcją bedzie Małpi Gaj.

Pełny opis projektu:

Plac zabaw w pięknym parku na Wzgórzu Kościuszki jest centralym miejscem odpoczynku mieszkanców ora turystów. Cudowne ustytuowanie sprzyja rodzinnym spacerom oraz jest idealnym miejscem odpoczynku. Znajdujący się tam plac zabaw wymaga remontu, zabawki wymiany. Celem projketu jest dostosowanie charakteru zabawek do otaczającej zieleni. Zabawki zostaną dopasowane do wieku dzieci aby każdy mógł korzystać. Zostana zamontowane nowe hustawki: szeciostanowiskowa oraz dwa bociane gniazda. Ważnym elementem będzie podłoże bezpieczne. Zabawki ujęte w projekcie koncepcji zagospodarowania Wzgórza to m. in : równoważnia, małpi gaj, kosz do zabawy piłkami, trampoliny, karuzela kapsułka. Projekt zakłada również demontaż i przygotwanie terenu dla nowych sprzętów. Nadrzędną sprawą jest realizacja przygotowanego projektu dla tego miejsca w celu podniescienia walorów turystycznych oraz standardów dla mieszkanców. Plac zabaw na Wzgórzu Kościuszki jest ważnym miejscem na mapie Jeleniej Góry a istniejący już plan zagospodarowania sprawi, że prace i realizacja będzie mogła zostać przeprowadzona sprawnie i szybko.

Zestawienie kosztów:

1.nowe zabawki wraz z przygotowaniem podłoża i demontaż starych wg istniejącej koncepcji zagospodarowaania terenu Placu Wspinaczkowego500 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 500 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: