Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Aktywny senior w mieście

Typ projektu:

SPOŁECZNY - do 150 000 zł brutto

Dokładny adres:

Miasto Jelenia Góa

Nr działki:

nie dotyczy

Skrócony opis projektu:

Projekt "Aktywny senior w mieście" to zorganizowanie szeregu ogólnodostępnych zajęć (basen, nauka pływania, gimnastyka, wycieczki, wyjścia do instytucji kultury, warsztaty z rozwoju osobistego). Przyczynią się one nie tylko do organizacji czasu wolnego, ale również do pobudzania aktywności społecznej i fizycznej seniorów, wspierania ich niezależności, zaradności osobistej i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Pełny opis projektu:

Projekt "Aktywny senior w mieście" to zorganizowanie szeregu ogólnodostępnych zajęć (basen, nauka pływania, gimnastyka, wycieczki, wyjścia do instytucji kultury, warsztaty z rozwoju osobistego). Przyczynią się one nie tylko do organizacji czasu wolnego, ale również do pobudzania aktywności społecznej i fizycznej seniorów, wspierania ich niezależności, zaradności osobistej i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. W praktyce projekt przewiduje zrealizowanie: • Zajęcia z gimnastyki i rekreacji ruchowej - cotygodniowe zajęcia gimnastyczno - rekreacyjne na salce gimnastyczne prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Przewiduje się realizację 25 zajęć. W każdych zajęciach udział weźmie średnio 15 osób. • Zajęcia gimnastyczne na basenie - cotygodniowe zajęcia gimnastyczno - rekreacyjne na basenie (Termy Cieplickie) prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Przewiduje się realizację 25 zajęć. W każdych zajęciach udział weźmie średnio 15 osób. • Nauka pływania - cotygodniowe zajęcia z nauki pływania (basen KANS) prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Przewiduje się realizację 25 zajęć. W każdych zajęciach udział weźmie średnio 15 osób. • Wyjścia do instytucji kultury – 5 wyjść po 25 osób do jeleniogórskich instytucji kultury. • 2 wycieczki krajoznawcze – wycieczki autokarowe, w każdej z nich udział weźmie 50 osób. • Warsztaty z rozwoju osobistego - 4 dwugodzinne warsztaty prowadzone przez: psychologa, fizjoterapeutę, dietetyka, lekarza. Przewidujemy realizację 2 cykli spotkań. W każdym z tych cykli weźmie udział grupa około 15 osób.

Zestawienie kosztów:

1.Zajęcia z gimnastyki i rekreacji ruchowej - 25 zajęć (wynajem sali, wynagrodzenie instruktra)7 500.00 zł
2.Zajęcia z rekreacji ruchowej na basenie - 25 zajęć (Termy Cieplickie, bilety wstępu15 000.00 zł
3.Zajęcia z nauki pływania - 25 zajęć (basen KANS, bilety wstępu, wynagrodzenie instruktora12 500.00 zł
4.Wyjścia do instytucji kultury - 5 wyjść po 25 osób (bilety wstępów)5 000.00 zł
5.Wycieczki krajoznawcze - 2 wycieczki (transport, przewodnik, bilety wstępu, wyżywienie, ubezpieczenie)20 000.00 zł
6.Warsztaty z rozwoju osobistego - 8 warsztatów (wynajem sali, wynagrodzenie prowadzącego, materiały do zajęć)10 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 70 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: