Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2024

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Zorientowana Jelenia Góra

Typ projektu:

SPOŁECZNY - do 150 000 zł brutto

Dokładny adres:

Obszar miasta Jelenia Góra. Parki miejskie tereny zielone, osiedla ( tam gdzie przygotowana zostanie specjalistyczna mapa)

Nr działki:

Określenie działki przy tego typu imprezie jest bezzasadne ( tereny miasta ogólnie dostępne, z finałem na Wzgórzu Kościuszki).

Skrócony opis projektu:

Przeprowadzenie cyklu imprez rekreacyjno-sportowych z orientacji sportowej w trzech kategoriach o różnym stopniu trudności (początkująca, średnia, dla doświadczonych) czwartej kategorii rodzinnej. Na terenie Jeleniej Góry, za każdym razem w innym miejscu z wykorzystaniem miedzy innymi już istniejących do tego celu miejsc jak Wzgórze Kościuszki, Park Paulinum, Park Norweski, Dolina Bobru, gdzie w latach poprzednich powstały stałe punkty kontrolne do uprawiania orientacji sportowej.

Pełny opis projektu:

Cały cykl składał by się z ośmiu etapów od marca do listopada ( średnio raz w miesiącu) w sobotnie przedpołudnie. Przygotowane by były 4 trasy: początkująca, średnia, trudna i rodzinna na której startuje dziecko z opiekunem. Klasyfikacja była by prowadzona na każdym etapie, ale do całego cyklu liczyło by się 5 najlepszych startów każdego z uczestników. W ostatnim etapie nastąpiło by podsumowanie całego cyklu i nagrodzenie zwycięzców. Zakupiony został by sprzęt potrzebny do realizacji zadania w postaci stojaków do biegów na orientację i wyposażeniem Sport-Ident. Zgłoszenia odbywały by się elektronicznie prze stronę internetową zadania i wszyscy zgłoszeni w wyznaczonym terminie brali by udział nieodpłatnie. Każdy uczestnik otrzymał by wcześniej wydrukowaną na odpowiednim paprze specjalistyczną mapę z trasą. Zadanie było by promowane przez media społecznościowe i stronę internetową stworzoną na te potrzeby. Promowane przy tej okazji był by również JBO. Celem projektu jest umożliwienie aktywnego spędzenia czasu z jednoczesnym szkoleniem własnych umiejętności orientacji w terenie.

Zestawienie kosztów:

1.Przygotowanie specjalistycznych map ( nowych, brakujących, na niektóre etapy)7 500.00 zł
2.Przygotowanie tras na 8 etapów ( po 4 trasy na każdym etapie zgodnie z regulaminem)2 400.00 zł
3.Obsługa sędziowska wszystkich 8 etapów4 000.00 zł
4.Wydrukowanie map na odpowiednim papierze2 200.00 zł
5.Zakup stacji Sport -Ident ( 12 szt.) i kompletnych stojaków do BnO ( 12 szt.), zakup kart Sport-Ident (min. 50 szt.)9 250.00 zł
6.Promocja zadania, promocja JBO ( wykonanie i prowadzenie strony internetowej, oraz mediów społecznościowych, fotografowanie uczestników)12 500.00 zł
7.Obsługa księgowa projektu ( przez 9 miesięcy)2 200.00 zł
8.Koordynator projektu ( przez 9 miesięcy)2 700.00 zł
9.Dyplomy i medale za cały cykl1 400.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 44 150.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: