Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Grunwaldzka 51, 58-506 Jelenia Góra

Nr działki:

29/3

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest poprawienie nawierzchni ulicy i umożliwienie dojazdu do posesji przy ulicy Grunwaldzkiej 51, 51B, 51C bezpośrednio z ulicy Grunwaldzkiej.

Pełny opis projektu:

Celem projektu jest poprawienie nawierzchni ulicy i umożliwienie dojazdu do posesji przy ulicy Grunwaldzkiej 51, 51B, 51C bezpośrednio z ulicy Grunwaldzkiej. Aktualnie stan drogi dojazdowej (zaznaczona w załączniku kolorem czerwonym) uniemożliwia wjazd autem osobowym. Osoby korzystające z placu przed budynkiem 51B wjeżdżają od ulicy Anieli Krzywoń (droga zaznaczona na zielono) ulicą, przy której nie ma chodnika ani pobocza. Jest to niebezpieczne, ponieważ drogą tą poruszają się dzieci oraz osoby korzystające z pomocy Schroniska im. Brata Alberta.

Zestawienie kosztów:

1.Droga wjazdowa (35*4m=140m2*250 = 35000 dodatkowo obrzeża 4500)49 500.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 49 500.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: