Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Elektronik-wspieramy aktywność.

Typ projektu:

OŚWIATOWY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

ul. Grunwaldzka 64 a, 58-506 Jelenia Góra

Nr działki:

47/8

Skrócony opis projektu:

Projekt ma na celu modernizację i doposażenie bazy sportowej na terenie zielonym przy Zespole Szkół Elektronicznych. Znajdujące się tam boiska sportowe i ławeczki są miejscem aktywności fizycznej nie tylko dla uczniów Elektronika, ale także okolicznych mieszkańców i członków klubów sportowych. Teren jest zadbany i monitorowany wymaga jednak doposażenia i unowocześnienia.

Pełny opis projektu:

Celem projektu jest modernizacja i doposażenie bazy sportowej na teren zielonym przy popularnym „Elektroniku” tj. Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze. Szkoła mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 64A, w budynkach po dawnej Szkole Podstawowej nr 12 . Szkoła posiada bardzo efektowny kompleks boisk zewnętrznych. Całość niewidoczna z ulicy wkomponowana jest w liczne drzewa i krzewy. Z terenu przylegającego do szkoły korzystają oprócz uczniów, także inni mieszkańcy Jeleniej Góry, rodzice z dziećmi, dorośli oraz członkowie klubów sportowych. Przy szkole działa między innymi Międzyszkolny Klub Sportowy nr 12. Teren wymaga rewitalizacji. Niezbędna jest wymiana desek w ponad 20 ławkach , należy wymienić siatki ochronne wokół boisk do piłki nożnej. W celu uatrakcyjnienia oferty aktywnego spędzania czasu chcemy postawić na terenie obok boiska do koszykówki, siłownie zewnętrzną oraz dwa betonowe stoły do gry w ping-ponga. W dobie powszechnego uzależnienia od telefonów komórkowych i gier komputerowych chcemy oderwać dzieci , młodzież oraz dorosłych od telefonów i zaproponować rodziną rozrywkę na świeżym powietrzu w tym celu planujemy zamontowanie betonowych stołów do szachów i gier planszowych .

Zestawienie kosztów:

1.Remont nawierzchni (około 440 m2*270=118800zł dodatkowo obrzeża 5500zł)180 000.00 zł
2.Betonowe stoły do gier- duży do ping-ponga - 2 szt. (1 szt. 4000zł); betonowe stoły do gier - średnie z dwoma planszami (np.szachy +chińczyk)- 4 szt. ( 1 szt - 3500zł); betonowe stoły do gier - małe z jedną planszą z krzesełkami - 5szt, (3000szt)43 000.00 zł
3.Siłownia plenerowa (8 urządzeń) z montażem65 000.00 zł
4.ławki stadionowe zestaw 5 krzesełek do wkopania - 5 sztuk (1200zł - 1 szt.)8 000.00 zł
5.Parking rowerowy - zadaszony, 12 stanowisk 2 sztuki20 000.00 zł
6.ławki betonowe bez oparcia w celu zaaranżowania "klasy pod chmurką 10 sztuk (900zł. szt.) z montażem15 000.00 zł
7.Szafki do szatni z ławeczkami(5 miejsc) - (1 szt. - 800 zł) 15 szt17 000.00 zł
8.siatka ochronna (piłkochwyt) na 2 boiska z obszyciem i zestawami montażowymi16 000.00 zł
9.ławka z panelem słonecznym i portami USB - 2 szt40 000.00 zł
10.Deski 25 ławek (25*4=100 szt) 1 szt-150zł20 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 464 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA


 


 

PRZYJĘTY DO REALIZACJI,
OGRANICZONY ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:


 

Skrócony opis projektu:

Projekt ma na celu modernizację i doposażenie bazy sportowej na terenie zielonym przy Zespole Szkół Elektronicznych. Znajdujące się tam boiska sportowe i ławeczki są miejscem aktywności fizycznej nie tylko dla uczniów Elektronika, ale także okolicznych mieszkańców i członków klubów sportowych. Teren jest zadbany i monitorowany wymaga jednak doposażenia i unowocześnienia.

Pełny opis projektu:

Celem projektu jest modernizacja i doposażenie bazy sportowej na teren zielonym przy popularnym „Elektroniku” tj. Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze. Szkoła mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 64A, w budynkach po dawnej Szkole Podstawowej nr 12 . Szkoła posiada bardzo efektowny kompleks boisk zewnętrznych. Całość niewidoczna z ulicy wkomponowana jest w liczne drzewa i krzewy. Z terenu przylegającego do szkoły korzystają oprócz uczniów, także inni mieszkańcy Jeleniej Góry, rodzice z dziećmi, dorośli oraz członkowie klubów sportowych. Przy szkole działa między innymi Międzyszkolny Klub Sportowy nr 12. Teren wymaga rewitalizacji. Niezbędna jest wymiana desek w 16 ławkach , należy wymienić część siatki ochronnej wokół boisk do piłki nożnej. W celu uatrakcyjnienia oferty aktywnego spędzania czasu chcemy postawić na terenie obok boiska do koszykówki dwa betonowe stoły do gry w ping-ponga. W dobie powszechnego uzależnienia od telefonów komórkowych i gier komputerowych chcemy oderwać dzieci , młodzież oraz dorosłych od telefonów i zaproponować rodziną rozrywkę na świeżym powietrzu w tym celu planujemy zamontowanie betonowych stołów do szachów. W celu poprawy komfortu osób korzystających z boisk konieczna jest wymiana nawierzchni na części parkingu oraz doposażenie go w zadaszony parking dla rowerów. Osobom trenującym chcemy również zapewnić poczucie bezpieczeństwa doposażając szatnie w nowoczesne zamykane szafki.

koszty składowe projektu:

1.Remont nawierzchni (około 280 m2 *270=78300 zł dodatkowo obrzeża 6700 zł)85 000.00 zł
2.Betonowe stoły do gier-duży do ping-ponga - 2 szt. (1szt. 4000 zł); (1 szt - 3500 zł); betonowe stoły do gier - małe z jedną planszą z krzesełkami - 5 szt, (3000 szt)23 000.00 zł
3.Ławki stadionowe zestaw 5 krzesełek do wkopania - 5 sztuk (1200 zł - 1 szt.)8 000.00 zł
4.Parking rowerowy - zadaszony, 12 stanowisk 1 sztuka10 000.00 zł
5.Ławki betonowe bez oparcia w celu zaaranżowania "klasy pod chmurką" 9 sztuk (900 zł -szt) z montażem12 000.00 zł
6.Szafki do szatni z ławeczkami (5 miejsc) - (1 szt. - 800 zł) 12 szt + transport + montaż14 000.00 zł
7.Siatka ochronna (piłkochwyt) na 2 boiska z obszyciem i zestawami montażowymi (wymiana tylko najbardziej zniszczonej części)8 000.00 zł
8.Deski 16 ławek (16*4=64 szt) 1 szt - 150 zł + transport10 000.00 zł
9.Nadzór inwestorski10 000.00 zł
10.Wykonanie dokumentacji20 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 200 000.00 zł

Lokalizacja na mapie: