Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2024

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Funkcjonalnie i odpowiedzialnie

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

Podwórko u zbiegu ulic: Świętojańska - Drzymały - Złotnicza

Nr działki:

Działka nr 84

Skrócony opis projektu:

Renowacja i wzmocnienie filarów przy wjeździe na podwórko od strony ul. Świętojańskiej. Dokończenie drogi wewnętrznej: od strony Drzymały w górę, wzdłuż ul. Złotniczej i w dół wzdłuż Świętojańskiej - do miejsca, w którym dotychczasowa droga się kończy. Zmiana przeznaczenia placu, na którym stoją pojemniki na śmieci - miejsca postojowe dla samochodów zamiast śmietnika.

Pełny opis projektu:

Realizacja projektu obejmuje: - renowację i wzmocnienie filarów po obu stronach wjazdu na podwórko od ul. Świętojańskiej (to jedyny wjazd) - dokończenie drogi wewnętrznej: od strony Drzymały w górę, wzdłuż ul. Złotniczej i w dół wzdłuż Świętojańskiej - do miejsca, w którym dotychczasowa droga się kończy; droga stanie się drogą jednokierunkową, z możliwością postoju samochodów wzdłuż drogi - przy krawężniku - zmianę przeznaczenia placu, na którym stoją pojemniki na śmieci - miejsca postojowe dla samochodów zamiast śmietnika - usunięcie 2 bram wjazdowych na teren śmietnika - zamiana dużych pojemników na śmieci na małe i ustawienie ich przed poszczególnymi bramami budynków od strony ulic: Świętojańskiej, Drzymały i Złotniczej (a nie od podwórza) - przeniesienie metalowych pojemników na szkło - tzw. dzwonów - w inne miejsce - proponujemy np. ul. Drzymały - miejsce koło dawnego baru "Szarotka" - ustawienie kontenera na duże gabaryty - w pobliżu miejsc postojowych koło baru "Szarotka", żeby zapewnić ciągły dostęp do kontenera. Celem projektu jest stworzenie miejsca bardziej funkcjonalnego i bezpiecznego dla mieszkańców.

Zestawienie kosztów:

1.Renowacja i wzmocnienie filarów przy wjeździe na podwórze10 000.00 zł
2.Dokończenie drogi wewnętrznej120 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 130 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: NEGATYWNA

UWAGI: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna wynosić nie mniej niż 10 metrów. Nie ma możliwości zmiany lokalizacji pojemników na odpady w sposób spełniający wymogi Rozporządzenia.

Lokalizacja na mapie: