Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025

Szczegóły Projektu

Nazwa projektu:

Chodnik obok kościoła pw. Świętego Marcina w Jeleniej Górze - Sobieszowie

Typ projektu:

INWESTYCYJNY - od 30 000 do 500 000 zł brutto

Dokładny adres:

ul. Przerwy-Tetmajera 1, 58-570 Jelenia Góra

Nr działki:

18/2, 18/3

Skrócony opis projektu:

Budowa chodnika między ulicą Cieplicką 196 a Przerwy-Tetmajera 5 w Jeleniej Górze-Sobieszowie. Projekt jest ogólnodostępny.

Pełny opis projektu:

Projekt zakłada budowę chodnika między ulicą Cieplicką a Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Jeleniej Górze. Mieszkańcy od lat skarżą się, że między jezdnią a ich posesjami jest kilkudziesięciometrowy nieutwardzony przedept, który po roztopach i deszczach staje się błotnistą kałużą, po której nie da się przejść. Sytuacja jest szczególnie uciążliwa w okresie jesienno-zimowym. W takich warunkach mieszkańcy pokonują drogę do pracy, do sklepu, do kościoła a dzieci do szkoły. Przedept jest miejscem często uczęszczanym po otwarciu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego w Pałacu Sobieszów i single tracków. Budowa chodnika o długości 130 metrów zapewnieni bezpieczną i wygodną komunikację pieszym. Chodnik powinien mieć szerokość 2mb. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Kostka powinna być ułożona na warstwie podsypki wykonanej z piasku po wcześniejszym wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz osadzeniu obrzeży na podbudowie z chudego betonu. Chodnik powinien być ograniczony krawężnikiem betonowym, na ławie z chudego betonu.

Zestawienie kosztów:

1.Projekt i budowa chodnika o długości 130 m i szerokości 2 m65 000.00 zł

Szacowany całkowity koszt: 65 000.00 zł

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Wersja PDF projektu:

Pobierz projekt w wersji PDF

OCENA FORMALNA: POZYTYWNA

OCENA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: